Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vadstena och Dals församlingar Besöks- och postadress: Gräsgatan 31, 59230 Vadstena Telefon: +46(143)29850 E-post till Vadstena och Dals församlingar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ledare

Jag vill bli ledare 2018-2019! Som ledare i vår församling är du beredd på att ta extra ansvar i olika projekt, t.ex. konfirmandträffar och läger. Alla som väljer att bli ledare får utbildning och en fördjupningsresa.

Efter konfirmationen är det inte slut, det är kanske här det börjar. Här tar man till exempel ett större ansvar för konfirmanderna och är med under konfirmandpassen eller finns med och roddar kring temamässorna eller andra gudstjänster. Tillsammans med andra tar man alltså ansvar för olika saker i hela församlingen, t.ex. dela ut nattvard, ansvara på CASA, rodda, spela musik, fixa mat, dela ut kyrkporten, snickra...
När vi ses försöker vi ordna det så att alla kan bidra med något. En del överträffar sig själva och vågar nytt. Det viktigaste är att vara en bra förebild och att vara sig själv. Kanske följer du med på pilgrimsresorna och har ett utökat ansvar där.

Ju längre tiden går så får du möjlighet att ta ytterligare ansvar. Det kan kanske betyda ett volontärsskap i Klosterkyrkan, men sånt kommer efterhand när man vuxit i sin roll. Man får också möjlighet att fördjupa sin tro, både genom samtal, yttre och inre resor.

anmälan

Uppgifter om målsman

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationstiden och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Vadstena pastorat, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Vadstena pastorat eller 0143-298 50. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer om Svenska kyrkans personuppgiftsbehandling