Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmand och ung ledare

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig som konfirmand eller ung ledare.

Om du anmält dig som konfirmand eller ung ledare har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att t ex veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas. Dina personuppgifter behandlas på basis av att det är nödvändigt för uppfyllandet av det avtal du anses ingå när du anmäler dig.

Eftersom vi serverar fika, lunch eller dylikt finns även ett frivilligt fält där du kan fylla i matallergi. 

För att kunna hantera dina uppgifter i Svenska kyrkans system Kyrksam och Kbok (kyrkobokföringen) behöver vi behandla ditt personnummer.