Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

CASAkonfirmand

Konfirmand 2019-2020!

Hej! Vad roligt om just du vill bli konfirmand hos oss!

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och av dig. Om du går i nian, på gymnasiet eller är vuxen och känner att du missat något, så är du också välkommen att konfirmera dig och vara med i verksamheten. Vill du starta tidigare så har påsläpp i åk 7

Här nedan tänkte vi förklara (på ett ungefär) vad som ingår i ett konfirmandår. Det vi strävar efter är att du ska få upptäcka hela kyrkan och se de olika grenar som finns här. Under hela året finns det möjlighet att gå in i olika spår som till exempel frukost, mässor, utdelning av Kyrkporten mm och vi tänker att att du provar på lite olika spår för att kunna bilda din egen uppfattning om vad kyrka är (inte bara själva byggnaden alltså).
Vi brukar börja med ett uppstartsläger ihop plus en övernattning på he(m)lig plats. Läger och pilgrimsresor ser vi som ett viktigt inslag. Ibland behöver man komma iväg och upptäcka nya saker både på det yttre och inre planet. Italien, fjällen men även läger på hemmaplan är det som bygger gemenskap. Läs mer om detta i kalendern.
Under årets gång har vi frukost några gånger i veckan
En fredag i månaden och några söndagar under året ses vi till mässa och där har vi en samling innan eller efter. Vi brukar även äta tillsammans. Som konfirmand kan du  tillsammans med andra unga i kyrkan vara  med och påverka, du kanske kan sjunga och spela, ha låtförslag, skriva en reflektion, vara med och rodda eller dela ut nattvard om du vill! Annars går det superbra att delta i mässan genom att bara närvara. 

Allt går ju självklart inte att få ner på denna sida, så kom och prova! Det spelar ingen roll om du är döpt eller ej, alla får ta del av konfirmandåret. Om du inte är döpt och vill konfirmeras så sker det i samband med konfirmationen. 

 

Vill du veta mer om konfirmation i Svenska Kyrkan? Kolla in svenskakyrkan.se

Anmälan

Uppgifter om målsman

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationstiden och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Vadstena pastorat, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vadstena.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0143-298 50. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer om Svenska kyrkans personuppgiftsbehandling