Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

500 år av reformation

Under reformationsåret 2017 satsar Svenska kyrkan extra mycket på att hålla ihop väven mellan dåtid, nutid och framtid. Reformationen är en pågående process som har pågått i 500 år.

Det här är reformationsåret 2017

Martin Luther

Reformationsåret 2017 handlar om att reformationen startade för 500 år sedan, och fortfarande pågår. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther enligt traditionen upp sina 95 teser i Wittenberg. Hans insikter om nåden som grund har påverkat alltifrån kyrkan till bildning, ekonomi och kultur.

 

Dåtid, nutid och framtid

Reformationsårets fokus är kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid – både ekumeniskt och globalt. För kyrkan handlar det om att bevara sitt centrum i evangeliet om Jesus Kristus och sin öppenhet för världens skull.

 

Gemensamt kalendarium

Svenska kyrkan uppmärksammar reformationsåret genom en rad aktiviteter i församlingarna och på stifts- och nationell nivå. Arrangemangen samlas i ett gemensamt kalendarium.

 

Reformationsåret start

Redan 31 oktober 2016 startar reformationsåret. Då kommer ledarna för Romersk-katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet till Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet.

 

Många arrangemang 2017

Under 2017 uppmärksammas reformationen bland annat på Teologifestivalen i Uppsala, Världens fest i Västerås och Se Människan-scenen under bokmässan i Göteborg. Reformationsåret avslutas med Reformationsveckan i Uppsala runt den 31 oktober.  

Från konflikt till gemenskap - reformationsminnet 2017

År 2017 kommer lutherska och katolska kristna att gemensamt minnas att det var 500 år sedan reformationen inleddes. Lutheraner och katoliker kan idag glädjas över att förståelsen, samarbetet och respekten dem emellan har fördjupats.

"Från konflikt till gemenskap" är en rapport från evangelisk-lutherska/romersk-katolska enhetskommissionen.

Läs hela rapporten (PDF, 2,2 MB)

"Vi inbjuder alla kristna att studera vår kommissions rapport med både ett öppet och kritiskt sinne, och att slå följe med oss på vägen mot en djupare gemenskap mellan alla kristna."

Karlheinz Diez
Hjälpbiskop av Fulda
(å den katolske ordförandens vägnar)

Eero Huovinen
Biskop emeritus av Helsingfors
Luthersk ordförande