Prata med oss

Vad är bildning? – tema på årets Bokmässa

Vi är många som har läst en text, mött en människa eller gjort en erfarenhet som vidgat vår kunskapshorisont och förändrat oss i grunden, som gjort världen större och livet lite rikare. Det är den erfarenheten som bildning handlar om.

Bildningstanken bygger på föreställningen att varje människa har en inneboende potential att växa som människa. Det är en tanke med judisk-kristna rötter. Människan är skapad till Guds avbild och kan därför växa över varje begränsning.

Reformationen och läskunnigheten

Kristendom och kyrka har påverkat bildningslandskapet och vårt förhållande till kunskap och lärande på flera sätt. I år är det 500 år sedan Martin Luther formulerade de berömda teser som blev startskottet för den teologiska, politiska och sociala rörelse som vi kallar reformationen.

Luther och de andra reformatorerna betonade varje människas rätt att själv läsa Bibeln och bilda sig en uppfattning i andliga ting. Det har bland annat bidragit till läskunnigheten i länder som Sverige. Och med anledning av reformationsåret bidrar Svenska kyrkan därför i år med ett stort antal seminarier på temat bildning, en särskild temascen på Bokmässans entréplan under mässans fyra dagar, och ytterligare en samtalsscen i lokal H1 under fredagen.

I samtal om bildning måste den kritiska frågan finnas med

Vi bjuder in författare, forskare, folkbildare och andra att diskutera begreppet ur en mängd vinklar: genom personliga berättelser och i förhållande till aktuella fenomen som filterbubblor och faktaresistens. Historiskt såväl som kritiskt.

För bildning är ett komplicerat begrepp som man kan behöva vända och vrida på. För många står det för något bra. Med hjälp av kunskap kan människan utvecklas som människa, ta aktiv del av världen och leva ett gott liv. Bildning rustar till medborgarskap, handlar om att få utveckla inlevelseförmåga och fantasi.

Andra förknippar bildning med ett borgerligt ideal och etnocentriska och patriarkala förtryckande strukturer. När man diskuterar bildning måste den kritiska frågan finnas med, den som handlar om vems historia, kunskap och berättelser som lyfts fram och vilka som skyms.

Många programpunkter med olika perspektiv på bildning

Programmet på Om:bildningsscenen på mässans entréplan pågår hela dagen varje dag under Bokmässan. Sammanlagt 58 programpunkter! Dessutom är Svenska kyrkan med och arrangerar hela sjutton seminarier som ingår i Bokmässans seminarieprogram.

Flera av samtalen som lyfter perspektiv på bildning kommer dessutom att filmas och går sedan att se på URs webb, en viktig resurs för barn och unga, lärare i skolan och alla som vill förstå mer om världen. Den som vill uppleva när dessa samtal spelas in på plats på Bokmässan kan göra det i lokal H1 under fredagen.

För motståndskraft och förståelse

Men är verkligen bildning relevant idag? Har vi inte viktigare saker att tala om? Ärkebiskop Antje Jackelén har sagt att världen på många håll just nu dricker en farlig cocktail av fyra giftiga ingredienser som alla börjar på bokstaven p: polarisering, populism, protektionism och post-sanning.

Öppna demokratiska samhällen som vårt måste finna sätt att bygga upp sin motståndskraft mot dessa och där tror vi att bildning kan spela en viktig roll, inte minst genom att hjälpa oss att utveckla förmågan till kritiskt tänkande och motståndskraft mot hatspråk och propaganda.

Bildning, i den bästa bemärkelsen, handlar dessutom om processer som kan hjälpa oss att se den andre och att sätta våra utgångspunkter i perspektiv så att vi förstår att det finns saker som vi ännu inte vet, kan eller begriper om andras liv. Men också att känna igen oss själva i andra. Se det som är likt och gemensamt. Att vi, fastän många, är en enda mänsklighet. Det är värt en mässa.

Erika Hedenström och Mikael Ringlander, projektledare för Om:bildningsscenen

Dag Tuvelius, projektledare för Fredagsscenen

Läs mer om Svenska kyrkans program på årets bokmässa i Göteborg

Se klippet nedan där Erika Hedenström, kultursekreterare och projektledare, berättar om temat bildning (1:45 min).