Vår nya präst Simon Granath hälsades välkommen i Träne kyrka
Foto: Sofia Östling

Ny präst i Träne-Djurröd

Simon Granath välkomnades till Träne-Djurröds församling.

Vid gudstjänsten den 16 juni i Träne kyrka välkomnade vi Simon Granath.

Med anledning av att Britt gick i pension den 17 juni, kommer Simon Granath som hennes efterträdare.  
Simon prästvigdes den 10 juni 2018 och har nu gjort sitt första år i Södra Sandby pastorat. Det kommer fortsättningsvis att bli samma upplägg på prästtjänsten som under Britts tid.