Biskop Johan
Foto: Elisabet Lundberg A.

Biskopvisitation

Biskop Johan besökte församlingarna i kommunerna Bromölla och Kristianstad.

I april visiterade biskop Johan Tyrberg Villands och Gärds kontrakt, dvs. församlingarna i Bromölla och Kristianstads kommuner

Under en vecka träffade biskopen församlingsbor, förtroendevalda och medarbetare för att fira gudstjänster och föra samtal om vad det är att vara kyrka idag.
Lördagen den 27 april var det vår tur här i Vä. Vi började med en morgonbön i kyrkan kl. 09.00. Därefter berättade Bengt-Åke något om vår kyrkas historia. Sedan hade några av våra medarbetare en församlingspresentation, som gav några axplock av det som händer här varje vecka. Bland annat lyftes ungdomsarbete fram, men även det ideella arbetet och vårt sätt att arbeta i fängelsekyrkan på Vä-anstalten.
Efter en gemensam frukost i församlingshemmet hade vår biskop ett föredrag under rubriken: Fem historiska perspektiv på Jesus.

Villands och Gärds kontrakt består av tio församlingar/pastorat; Kristianstad, Bromölla, Åhus, Nosaby, Oppmanna-Vånga, Fjälkinge, Västra Vram, Degeberga-Everöd, Vä-Skepparslöv och Araslöv.