Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utsmyckning

Genom kyrkobyggnadernas arkitektur och utsmyckning har människor uttryckt sin tro och sin bild av Guds kärlek och storhet.

Det allra bästa har burits fram och därför har ofta de skickligaste arkitekterna, konstnärerna och hantverkarna anlitats.

Genom historien har utsmyckningen förändrats efter skiftande ideal. I de medeltida kyrkorummen var det vanligt med målade helgonbilder placerade i skåp eller nischer. Från senmedeltiden dekorerades väggar och valv av målningar med motiv främst från Bibeln. De fungerade både som utsmyckning och undervisning i kristen tro innan Sveriges befolkning blev läskunnig.

Från överdåd till ljus och rymd
Under 1600-talet och stormaktstiden lades mycket kraft på utsmyckning av altare, predikstol, orgel, och gravmonument. Ljus och rymd eftersträvades under 1700-talet då många nybyggda kyrkor, och även äldre ombyggda, fick stora fönster och vitmålade kyrkorum.

Den ljusa inriktningen svängde igen under 1800-talet då man tittade tillbaka och inspirerades av framförallt den medeltida, men även andra äldre kyrkostilar. De funktionalistiska kyrkor som byggdes från mitten av 1900-talet anpassades till stadens och det moderna livets behov. Kyrkobyggnaderna fick enkla rena former och kyrkorummet sparsam utsmyckning.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?