Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

VFU utomlands

Utlands VFU våren 2019

Du som går ditt slutår på utbildningsinstitutet ska göra tre veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Utbildningsinstitutet har i samverkan med Svenska kyrkan i utlandet möjlighet att erbjuda några VFU platser utomlands.

VFU i utlandet under våren 2019 sker under veckorna 14-16..

Din stiftsrekryterare meddelas efter din ansökan inkommit om din önskan om att göra VFU utomlands. Om det finns fler sökande än antal platser lottas platserna ut. Det kommer inte att vara möjligt att själv välja församling och det är Svenska kyrkan i utlandet som bestämmer i vilka församlingar VFU äger rum (så gör inga egna förfrågningar om möjlighet att göra VFU i en specifik församling). Svenska kyrkans utbildningsinstitut står för resa till och från VFU-orten i utlandet och Svenska kyrkans i utlandet står för login.

Du som studerande ska:

  • ha sociala och fysiska förutsättningar att klara av utlandsVFU. 
  • kunna åka under planerade VFU veckor (v 14-16 2019).
  • kunna bekosta mat och fickpengar under VFU veckorna samt eventuella inträden och lokala resor (totalt ca 2000 kronor/person).
  • vara beredd att bo enkelt, dela studentrum eller liknande med den standard som finns lokalt
  • vara medveten om och förberedd på att representera Svenska kyrkan.
  • delta i det förberedande seminariet som anordnas av Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Svenska kyrkan i Utlandet i Uppsala (resa och logi från Lund  till denna samling betalas av institutet). 

Anmälan

Om du är intresserad av att göra Utlands VFU går du in på följande länk och fyller i webformuläret senast den 31 december. Även du som påbörjar ditt pastoralteologiska slutår vårterminen 2019 är välkommen att anmäla ditt intresse!

Här gör du din intresseanmälan

Besked om du får en VFU-plats i utlandet meddelas under början av vårterminen.