Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Veckoschema

slutår - diakon, församlingspedagog, präst

Undervisningen på slutåret är förlagda till utbildningsorterna måndagar-torsdagar. Fredagar är oftast avsatta för självstudier och förberedelser på valfri ort. Undantag kan förekomma och meddelas då i god tid. Slutåret innebär heltidsstudier dvs 40 timmars arbetsvecka inklusive självstudier. Se veckoschemat nedan.  

Studerande på diakon-, församlingspedagog och prästprogrammen har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på heltid under tre veckor i sitt hemstift under vårterminen. Se vidare under VFU.

Slutår kyrkomusiker

Undervisningen på slutåret för kyrkomusiker är förlagd till utbildningsorterna måndagar-tisdagar. Undantag kan förekomma och meddelas då i god tid. Slutåret innebär deltidsstudier dvs 20 timmars arbetsvecka inklusive självstudier. Se veckoschemat nedan (måndagar-tisdagar).

Pastoralteologisk grundkurs - PG 

Undervisningen på pastoralteologisk grundkurs i Lund och Uppsala är förlagd till utbildningsinstitutet måndagar-tisdagar och samplaneras med Svenska kyrkans tro och liv. I Göteborg och Umeå sker undervisningen på onsdagar och torsdagar. I kursen ingår tre veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på heltid i hemstiftet. Se vidare under VFU. PG-kursen ges i Uppsala varje termin, i Lund varje vårtermin, i Göteborg varje hösttermin och i Umeå varannan vårtermin när det finns tillräckligt många sökande. 

distansutbildningar

För information om upplägget av distansutbildningar för diakoner och församlingspedagoger se menyn Utbildningar.

VECKOSCHEMA HT 2019