Veckoschema

slutår - diakon, församlingspedagog, präst

Undervisningen på slutåret är förlagda till utbildningsorterna måndagar-torsdagar. Fredagar är oftast avsatta för självstudier och förberedelser på valfri ort. Undantag kan förekomma och meddelas då i god tid. Slutåret innebär heltidsstudier dvs 40 timmars arbetsvecka inklusive självstudier. Se veckoschemat nedan.  

Studerande på diakon-, församlingspedagog och prästprogrammen har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på heltid under tre veckor i sitt hemstift under vårterminen. Se vidare under VFU.

Slutår kyrkomusiker

Undervisningen på slutåret för kyrkomusiker är förlagd till utbildningsorterna måndagar-tisdagar. Undantag kan förekomma och meddelas då i god tid. Slutåret innebär deltidsstudier dvs 20 timmars arbetsvecka inklusive självstudier. Se veckoschemat nedan (måndagar-tisdagar).

Pastoralteologisk grundkurs - PG 

Undervisningen på pastoralteologisk grundkurs i Lund och Uppsala är förlagd till utbildningsinstitutet måndagar-tisdagar och samplaneras med Svenska kyrkans tro och liv. I Göteborg och Umeå sker undervisningen på onsdagar och torsdagar. I kursen ingår tre veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på heltid i hemstiftet. Se vidare under VFU. PG-kursen ges i Uppsala varje termin, i Lund varje vårtermin, i Göteborg varje hösttermin och i Umeå varannan vårtermin när det finns tillräckligt många sökande. 

distansutbildningar

För information om upplägget av distansutbildningar för diakoner och församlingspedagoger se menyn Utbildningar.

VECKOSCHEMA HT 2019