Pastoralteologisk utbildning - präst

Den pastoralteologiska utbildningen till präst består av en pastoralteologisk grundkurs och ett pastoralteologiskt slutår. Du kan läsa om utbildningens upplägg och innehåll i utbildningsplanen och i kursplanerna nedan.

Den pastoralteologiska utbildningen bygger på den blivande prästens akademiska utbildning och stiftspraktik. Genom studier, praktiska övningar och reflektion ges den studerande möjlighet att bearbeta och tillgodogöra sig yrkesrelaterad kunskap för att sedan ha möjlighet att tillämpa denna i ett pastoralt sammanhang.

Pastoralteologisk grundkurs (PG)

Den pastoralteologiska grundkursen inleder det pastoralteologiska studiet för blivande präster som går kursen parallellt med de akademiska studierna, efter antagningen.  Kursen samplaneras tidsmässigt med kursen Svenska kyrkans tro och liv. Kursen ges på halvfart, två dagar i veckan under en termin. PG går måndagar och tisdagar varje termin i Uppsala, måndagar och tisdagar varje vårtermin i Lund, onsdagar och torsdagar varje hösttermin i Göteborg och onsdagar och torsdagar varannan vårtermin i Umeå. Detta gäller under förutsättning att kurserna samlar ett tillräckligt stort studerandeunderlag.

I PG i ingår tre veckors verksamhetsförlagd undervisning, VFU, på helfart i en församling i vigningsstiftet. Läs mer om VFU under ”VFU”.

Pastoralteologiskt slutår

Prästprogrammets slutår ges på helfart i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje termin under förutsättningen att det finns tillräckligt stort studerandeunderlag. Under vårterminen infaller tre veckors verksamhetsförlagd undervisning, VFU, i en församling i vigningsstiftet.

Interaktiv kommunikation 

Under utbildningstiden sker delvis interaktiv kommunikation. Mer information om detta meddelas vid utbildningens start.

Kursansvar 

Programchefen för prästprogrammet har utbildnings- och kursansvar för utbildningen. För mer information hänvisas till programchef Elisabet Pettersson, se kontaktuppgifter under Personal.

 

utbildningsplan - präst

Utbildningsplan för Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till präst

Övergångsregler

kursplaner för prästprogrammet

Här hittar du kursplaner för prästprogrammet.