Pastoralteologisk utbildning - kyrkomusiker

Kyrkomusikerprogrammet ges på halvfart i Lund och Uppsala. Du kan läsa om utbildningens innehåll i utbildningsplanen och i kursplanerna nedan.

Halvfartsutbildning

Utbildningsdagar
Utbildningen är förlagd till Lund respektive Uppsala måndag och tisdagar under två terminer, vilket motsvarar en termins undervisning på helfart. Preliminära tider är måndagar kl 10.00-16.45 och tisdagar kl 08.30-15.00.

Interaktiv kommunikation
Under utbildningstiden sker delvis interaktiv kommunikation. Mer information om detta meddelas vid utbildningens start.

Samverkan
En viktig del av utbildningsinstitutets grundtanke är samverkan mellan de fyra programmen; diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst. Under utbildningsdagarna är de studerande involverade i utbildningsinstitutets gudstjänst- och andaktsliv samt andra gemensamma aktiviteter.

Kursansvar
Programchef Peter Sjunnesson har utbildnings- och kursansvar för utbildningen. För mer information hänvisas till programchefen, se kontaktuppgifter under Personal.

Utbildningsplaner - kyrkomusiker

Utbildningsplan för Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till kyrkomusiker 

Utbildningsplan för Svenska kyrkans kyrkomusikerutbildning, musikalisk och pedagogisk utbildningsdel för folkhögskola

 

Kursplaner kyrkomusikerprogrammet

Här hittar du kursplaner för kyrkomusikerprogrammet.