Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Pastoralteologisk utbildning - kyrkomusiker

Kyrkomusikerprogrammet ges på halvfart i Lund och Uppsala. Du kan läsa om utbildningens innehåll i utbildningsplanen och i kursplanerna nedan.

Halvfartsutbildning

Utbildningsdagar
Utbildningen är förlagd till Lund respektive Uppsala måndag och tisdagar under två terminer, vilket motsvarar en termins undervisning på helfart. Preliminära tider är måndagar kl 10.00-16.45 och tisdagar kl 08.30-15.00.

Interaktiv kommunikation
Under utbildningstiden sker delvis interaktiv kommunikation. Mer information om detta meddelas vid utbildningens start.

Samverkan
En viktig del av utbildningsinstitutets grundtanke är samverkan mellan de fyra programmen; diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst. Under utbildningsdagarna är de studerande involverade i utbildningsinstitutets gudstjänst- och andaktsliv samt andra gemensamma aktiviteter.

Kursansvar
Programchef Peter Sjunnesson har utbildnings- och kursansvar för utbildningen. För mer information hänvisas till programchefen, se kontaktuppgifter under Personal.

Utbildningsplaner - kyrkomusiker

Utbildningsplan för Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till kyrkomusiker 

Utbildningsplan för Svenska kyrkans kyrkomusikerutbildning, musikalisk och pedagogisk utbildningsdel för folkhögskola

 

kursplaner kyrkomusikERprogrammet

Här hittar du kursplaner för kyrkomusikerprogrammet.