Pastoralteologisk utbildning - församlingspedagog

Den pastoralteologiska utbildningen för församlingspedagoger omfattar ett pastoralteologiskt slutår motsvarande två terminers studier på helfart. Församlingspedagogprogrammet ges i Lund och Uppsala. Du kan läsa om utbildningens innehåll i utbildningsplanen och i kursplanerna nedan.

Den pastoralteologiska utbildningen bygger på den blivande församlingspedagogens grundutbildning och stiftspraktik. Genom studier, praktiska övningar och reflektion ges den studerande möjlighet att bearbeta och tillgodogöra sig yrkesrelaterad kunskap för att sedan ha möjlighet att tillämpa denna i ett pastoralt sammanhang.

Helfartsutbildning

Den pastoralteologiska utbildningen för församlingspedagoger ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin.

Distansutbildning

Under läsåren 2019-2021 kommer en ny distansutbildning för församlingspedagoger att ges vid utbildningsinstitutet i Lund och Uppsala. Utbildningen pågår, liksom tidigare distansutbildning, under fyra terminer och vissa veckor varje termin tillbringas på utbildningsinstitutet. Undervisningen pågår dessa veckor från måndag kl 10.00 till fredag kl 12.15 och innefattar bearbetning av material, föreläsningar, möten med inbjudna gäster, samtal enskilt och i grupp etc.

Heltidsveckor

Hösten 2019
Uppsala: veckorna 35, 41, 47

Våren 2020
Uppsala: veckorna 5, 11, 17, 22

Hösten 2020
Uppsala: veckorna 37, 43, 49

Våren 2021
Uppsala: veckorna 4, 10, 16, 22

Studier i församling 
Distansutbildningen är inte en komprimerad form av helfartsutbildningen. Den har andra förutsättningar och bygger på att vissa moment kan fullgöras i en församling. Exempelvis ingår inte verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Även andlig fördjupning i form av gruppsamtal och fördjupningsdagar liksom deltagande och medverkan i ett kontinuerligt andaktsliv förutses kunna ske i en lokal församling.

Utöver heltidsveckorna sker individuella studier på hemorten, vilka bearbetas och delas med övriga studerande och lärare under heltidsveckorna.

Interaktiv kommunikation
Under utbildningstiden sker delvis interaktiv kommunikation. Mer information om detta meddelas vid utbildningens start.

Kursansvar
Programchefen för församlingspedagogprogrammet har utbildnings- och kursansvar för utbildningen. För mer information hänvisas till programchef Astrid Antesten, se kontaktuppgifter under Personal

 

 

 

 

Utbildningsplan - församlingspedagog

Utbildningsplan för Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till församlingspedagog

Kursplaner för församlingspedagogprogrammet

Här hittar du kursplaner för församlingspedagogprogrammet