Pastoralteologisk utbildning - diakon

Den pastoralteologiska utbildningen till diakon omfattar ett pastoralteologiskt slutår motsvarande två terminers studier på helfart. Diakonprogrammet ges i Lund och Uppsala. Du kan läsa om utbildningens innehåll i utbildningsplanen och i kursplanerna nedan.

Den pastoralteologiska utbildningen bygger på den blivande diakonens akademiska utbildning och stiftspraktik. Genom studier, praktiska övningar och reflektion ges den studerande möjlighet att bearbeta och tillgodogöra sig yrkesrelaterad kunskap för att sedan ha möjlighet att tillämpa denna i ett pastoralt sammanhang.

Helfartsutbildning

Den pastoralteologiska utbildningen för diakoner ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin.

Distansutbildning

Under läsåren 2019-2021 kommer även en distansutbildning för diakoner att ges vid utbildningsinstitutet i Lund och Uppsala. Utbildningen pågår under fyra terminer, med totalt 14 veckor som tillbringas på utbildningsinstitutet i Lund respektive Uppsala. Undervisning pågår dessa veckor från måndag kl 10.00 till fredag kl 12.15 och innefattar bearbetning av material, föreläsningar, möten med inbjudna gäster, samtal enskilt och i grupp etc.

Heltidsveckor för distansutbildningen 2019-2021

Hösten 2019
Lund och Uppsala: veckorna 35, 41, 47

Våren 2020
Lund och Uppsala: veckorna 5, 11, 17, 22

Hösten 2020
Lund och Uppsala: veckorna 37, 43, 49

Våren 2021
Lund och Uppsala: veckorna 4, 10, 16, 22

Extra distansutbildning
Under läsåren 2020-2022 kommer en extra distansutbildning för diakoner att ges vid utbildningsinstitutet i Uppsala. Utbildningen pågår under fyra terminer, med totalt 14 veckor som tillbringas på utbildningsinstitutet i Uppsala. Undervisning pågår dessa veckor från måndag kl 10.00 till fredag kl 12.15 och innefattar bearbetning av material, föreläsningar, möten med inbjudna gäster, samtal enskilt och i grupp etc. 

Heltidsveckor för distansutbildningen 2020-2022

Hösten 2020
Veckorna 35, 41, 47

Våren 2021
Veckorna 5, 11, 17, 21

Hösten 2021
Veckorna 37, 43, 49

Våren 2022
Veckorna 4, 10, 16, 22

Studier i församling 
Distansutbildningen är inte en komprimerad form av helfartsutbildningen. Den har andra förutsättningar och bygger på att vissa moment kan fullgöras i en församling. Exempelvis ingår inte verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Även andlig fördjupning i form av gruppsamtal och fördjupningsdagar liksom deltagande och medverkan i ett kontinuerligt andaktsliv förutses kunna ske i en lokal församling. 

Utöver heltidsveckorna sker individuella studier på hemorten, vilka bearbetas och delas med övriga studerande och lärare under heltidsveckorna.

Interaktiv kommunikation 
Under utbildningstiden sker delvis interaktiv kommunikation, för såväl helfarts- som distansutbildningen. Mer information om detta meddelas vid utbildningens start.

Kursansvar 
Programchefen för diakonprogrammet har utbildnings- och kursansvar för utbildningen. För mer information hänvisas till programchef Håkan Stenow, se kontaktuppgifter under Personal

Utbildningsplan - diakon

Utbildningsplan för Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till diakon

Kursplaner för diakonprogrammet

Här hittar du kursplaner för diakonprogrammet.