Pastoralteologisk utbildning - diakon

Den pastoralteologiska utbildningen till diakon omfattar ett pastoralteologiskt slutår på heltid eller två år på halvtid och bygger på en avslutad akademisk utbildning, stiftspraktik och ett domkapitelsintyg som bekräftar antagning som diakonkandidat i ett stift.

Diakonprogrammet erbjuds i Lund och Uppsala vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.  Utbildningen bygger på vidare på den blivande diakonens erfarenheter av utbildning och yrkesliv. Genom teoretiska och praktiska moment ges tillfälle till diskussioner och reflektioner som ger den studerande möjlighet att bearbeta och tillgodogöra sig yrkesrelaterad kunskap för att sedan ha möjlighet att tillämpa denna i ett pastoralt sammanhang. Utbildningen är en processutbildning med fokus på det egna lärandet och yrkesblivandet. Här möts fyra olika yrkesprofiler som delar erfarenheter och utmaningar, kunskaper och andaktsliv. Mer om utbildningens innehåll kan du läsa i utbildningsplan och i kursplanerna nedan.

Helfartsutbildning

Den pastoralteologiska utbildningen för diakoner ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin. Terminen startar vecka 35 och avslutas vecka 22. Undervisningen är förlagd till respektive campus med schemalagd undervisning ca 6 undervisningstimmar per dag måndag till torsdag. Veckan startar med gudstjänst på måndag kl. 10 och avslutas på torsdagen kl.15.

Utbildningen omfattar bearbetning av litteratur, föreläsningar och möten med gäster samt praktiska moment. Reflektioner sker muntligt eller skriftligt - enskilt, inom respektive program samt programöverskridande. 

Ansökningsperiod 15/3- 15/4. Det finns 25 utbildningsplatser på varje studieort och utbildningen startar om det är minst 6 deltagare.

Halvfartsutbildning/distansutbildning studietakt 50 procent

En halvfartsutbildning ges tills vidare varje år med start på olika kursorter vartannat år. Utbildningen pågår under fyra terminer, med totalt 14 campusveckor som tillbringas på utbildningsinstitutet i Lund respektive Uppsala. Undervisning pågår dessa veckor från måndag kl 10.00 till fredag kl 12.15 och innefattar bearbetning av material, föreläsningar, möten med inbjudna gäster, diskussioner och gruppaktiviteter. I undervisningen används olika former av digitala verktyg och en gemensam lärplattform.

Ansökningsperiod 15/3-15/4. Det finns 25 antal utbildningsplatser på varje studieort och utbildningen startar om det är minst 6 deltagare.

Studier i församling utöver campusveckorna

Halvfartsutbildningen har en studietakt på 50 procent.  Den är inte en komprimerad form av helfartsutbildningen. Den har andra förutsättningar och bygger på att vissa moment kan fullgöras i en församling. Utöver campusveckorna innebär utbildningen att individuella studier sker på hemorten, uppgifterna är både teoretiska och praktiska och delas med övriga studerande. Vissa föreläsningar kan i mellanveckorna erbjudas i digital form via teams och en del uppgifter är verksamhetsförlagda undervisningsmoment i era församlingar eller i näraliggande församling. 

Andlig fördjupning i form av gruppsamtal och fördjupningsdagar liksom deltagande och medverkan i ett kontinuerligt andaktsliv förutses kunna ske i en lokal församling

Interaktiv kommunikation

Under utbildningstiden sker delvis interaktiv kommunikation, för såväl helfarts- som halvfartsutbildningen. Mer information om detta meddelas vid utbildningens start.

Kursansvar

Programchefen för diakonprogrammet har utbildnings- och kursansvar för utbildningen. För mer information hänvisas till programchef Maria Leijman, se kontaktuppgifter under Personal

För information om antagningsprocess till diakonkandidat hänvisas till respektive stifts rekryterare för diakoni. 

Utbildningar perioden 2020 - 2024

Under läsåret 2021-2023 pågår en halvfartsutbildning i Lund.
Under läsåret 2022-2024 startar en halvfartsutbildning i Uppsala

Under läsåret 2022 pågår en helfartsutbildning distans (pilot) i Uppsala

Campusveckor för ddistlu21 2021-2023 LUND
Hösten 2021: 36,42,48   Våren   2022: 5, 11,17,21
Hösten 2022: 37,43,49   Våren   2023: 4,10,16,22

Campusveckor för ddistupp22, UPPSALA 2022-2024
Hösten 2022: 36,42,48 Våren 2023: 5, 12,17,21
Hösten 2023: 37,43,49 Våren 2024: 5,11,17,22

Pilotutbildning helfart

En pilotutbildning med helfartsstudier ges under 2022 med avslut i december. Se särskild information. Beslut om denna utbildningsform fortsätter tas under 2022.

Campusveckor för pilotutbildning 

Våren 2022: 4,9,13,18,22
Hösten 2022: 37,41,45,50

Utbildningsplan - diakon

Utbildningsplan för Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till diakon

Kursplaner för diakonprogrammet

Här hittar du kursplaner för diakonprogrammet.