Meny

Övergångsregler

Sedan den 1 augusti 2013 gäller en ny utbildningsordning för utbildning av diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. För blivande präster finns särskilda övergångsregler.