Hållplats homiletik

Vill du ha ny inspiration i ditt predikoarbete? Vill du träffa kollegor och arbeta med bibeltexterna tillsammans? Vill du få nya utmaningar och kanske jobba lite annorlunda med dina predikningar?

Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Lunds stift inbjuder till
HÅLLPLATS: HOMILETIK. Öppet för alla förkunnare från alla stift, kom en eller två eller flera måndagar!

När?

Måndagar i udda veckor  from v. 5 tom v. 17. Drop-in-fika 9:30-10:00
Mässa med utbildningsinstitutets studerande och personal kl. 10:00                       Hållplats Homiletik börjar därefter kl. 10:45 och pågår till kl 13:00.

Var?

Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Scheelevägen 17 (Ideon) hus Beta 6 i Lund.  

Hur?
Vi arbetar med de kommande två söndagarnas predikotexter. Homiletiklärare Gunilla Renöfält håller i trådarna, ibland tillsammans med inbjuden gäst.  Med olika läs- och skrivövningar från aktuell homiletiklitteratur sätts vi in i arbetet och jobbar konkret i par eller grupper med predikotexterna. Vi håller inga predikningar här utan tonvikten ligger på arbetsprocessen. 

27 januari  - inför Kyndelsmässodagen och Septuagesima

10 februari  - inför Sexagesima och Fastlagssöndagen

24 februari - inför 1:a söndagen i fastan och 2:a söndagen i fastan. Anders Göranzon, generalsekreterare för svenska bibelsällskapet och tidigare homiletiklärare i Uppsala, leder arbetet.  

9 mars -  inför 3:e söndagen i fastan och Jungfru Marie Bebådelsedag. Anna Norrby, lärare i homiletik vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, leder passet.

23 mars - inför 5:e söndagen i fastan och Palmsöndagen. Gäster: doktorand Clara Nystrand och Församlingsherde Ola Fornling från Tolkning Pågår- predikopodd   

6 april  - inför påskhelgen och 2:a söndagen  i påsktid  

20 april - inför 3:e söndagen i påsktid och 4:e söndagen i påsktid

anmälan

Då vi behöver vara minst tre deltagare, får du maila in ditt intresse för kommande måndag, senast fredagen i veckan före. Maila ditt deltagande till: gunilla.renofalt@svenskakyrkan.se  

VÄLKOMMEN!  

Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Lunds stift.