Att arbeta som församlingspedagog

Skulle du vilja arbeta med barn, unga och familjer? Gillar du att tala om både livets mening och skoskav? Känns ungas situation angelägen för dig och skulle du vilja vara deras stöd i skolan och på nätet? Vill du undervisa och förnya kyrkans lärande? Då kan församlingspedagogyrket vara något för dig.

Barn och unga är en prioriterad grupp i Svenska kyrkan. Församlingspedagogen står mitt bland barnen och de unga. Ansvaret för och mötet med barn och ungdomar är centrum i församlingspedagogens yrke. Det kan handla om att finnas med i nätverk, grupper eller konfirmandläger. Att ha kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.

Barn, konfirmander och unga vuxna är målgrupp
Konfirmandarbete är en angelägenhet för hela församlingen och församlingspedagogen har en självklar plats i teamet. Att samarbeta och att hela tiden utveckla lärandet, undervisningen och den sociala gemenskapen hör till de spännande uppgifterna. Arbetet med barn, unga och familjer är andra delar i yrket som församlingspedagogen utformar tillsammans med anställda och medlemmar i församlingen.

Lärande som livsstil
Att vara församlingspedagog handlar om att undervisa, berätta och samtala om tro. Att nå både 6-åringar och 18-åringar med samtal och funderingar om Gud och tro är stimulerande, givande och utmanande. Att ha pedagogiskt ansvar och arbeta med lärande gör att egen reflektion och eget lärande kommer att bli en del av din livsstil.

Läs mer om hur du utbildar dig till församlingspedagog.