Meny

Antagning

För blivande diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker sker intag till ny kurs varje hösttermin. För blivande präster sker intag varje termin.

Ansökan
Ansökan till kurserna görs digitalt via ansökningsportalen. Ansökningsperioden till höstens kursstarter är 15 mars-15 april och till vårens kursstarter 15 september-15 oktober.

Sista ansökningsdag är 15 april respektive 15 oktober.

Komplettering av ansökan med akademiska intyg kan göras fram till 14 augusti kl 16.00 och intyg från stiften fram till 21 augusti för distansansökningar och 28 augusti för ansökningar till helfartsutbildningarna. Alla kompletteringa laddas upp i ansökningsportalen.

Handläggning 
Alla ansökningar handläggs i Lund, oavsett vilken ort du söker till. Du når oss på utbildningsinstitutet@svenskakyrkan.se eller via 018-16 97 76. 

GDPR
Här kan du läsa om hur vi behandlar de personuppgifter du registrerar i ansökningsportalen. 

På www.svenskakyrkan.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur den nationella nivån hanterar personuppgifter och dina rättigheter.

Dispens
Ansökan om dispens från behörighetskrav görs på särskild blankett och skickas till dispens- och överprövningskommittén. Se vidare under Utbildning under respektive program.

Antagning
När alla behörighetskrav är uppfyllda, skickas ett antagningsbesked ut.