Foto: Alex Giacomini

Ansökan

Ansökningsperioden för ansökningar till höstterminen 2021 är nu stängd. Läs mer om sen anmälan och kompletteringar av redan inskickade ansökningar.

Kompletteringar av redan inskickade ansökningar görs via länk nedan.

För vissa program finns möjlighet till sen anmälan.
Kontakta studierektor Magnus Holst, 018-18 24 53 eller
utbildningssekreterare Catarina Stenberg Bjerler,
018-16 97 75 för att höra vilka program som fortfarande har enstaka platser kvar.

Här kan du komplettera din befintliga ansökan till
utbildningarna höstterminen 2021

Sista kompletteringsdag för akademiska meriter: 15 augusti

Sista kompletteringsdag för stiftsintyg/biskops- och domkapitelsintyg: 26 augusti

-------------------------------------------------------------------

program och kurser som startar höstterminen 2021:

Diakonprogrammet på helfart två terminer i Lund och Uppsala
(antal platser per studieort: 20)

Diakonprogrammet på distans under fyra terminer i Lund
(antal platser: 24).

Församlingspedagogprogrammet på helfart under två terminer i Lund och Uppsala (antal studieplatser per ort: 20).

Församlingspedagogprogrammet på distans under fyra terminer i Lund och Uppsala (antal platser per studieort: 24).

Kyrkomusikerprogrammet på halvfart under två terminer i Lund och Uppsala (antal platser per studieort: 20).

Prästprogrammet på helfart två terminer i Lund och Uppsala
(antal platser per studieort: 30).

Pastoralteologisk grundkurs på halvfart en termin i Göteborg och Uppsala (antal platser per studieort: 20). 

För att utbildningarna skall bli av krävs minst 6 studerande/program och ort. 

Heltidsveckorna på plats Lund/Uppsala för halvfart distansutbildningarna som startar ht 2021:

HT 2021: V 36, 42 och 48
VT 2022: V 5, 11, 17 och 22
HT 2022: V 37, 43 och 49
VT 2023: V 4, 10, 16 och 22

Ansökan till höstens program- och kursstarter sker under perioden
15 mars – 15 april. Sista ansökningsdag: 15 april 2021

FÖR VÅRTERMINEN 2022 PLANERAS FÖR FÖLJANDE UTBILDNINGAR:

Pastoralteologisk grundkurs på halvfart en termin i Lund och Uppsala (antal platser per studieort: 20). 

Pilotutbildning, samtliga program
Information om pilotutbildningen hittar du HÄR

Innan du söker program eller kurs behöver du samråda med din stiftsrekryterare om att du ämnar söka utbildning på
Svenska kyrkans utbildningsinstitut. 

 Välkommen med din ansökan!