Ansökan

Här kan du ansöka till den pastoralteologiska utbildningen för att bli diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst.

Vårterminen 2021 startar följande program

Prästprogrammet på helfart under två terminer i Lund och Uppsala (antal platser 32 studerande/kurs, minimum 6 studerande/kurs). 

Pastoralteologisk grundkurs på halvfart under en termin i Lund och Uppsala (antal platser 21 studerande/kurs, minimum 6 studerande/kurs). 

Du blir antagen i den ordning du blir färdig med din akademiska utbildning och har laddat upp komplett studieintyg. Skulle kursen bli full eller ha för få sökande erbjuds du plats på den andra studieorten.

Ansökan till vårens program- och kursstarter sker under perioden
15 september – 15 oktober. Sista ansökningsdag: 15 oktober 2020.

Sista dag för komplettering:

- för PG- den 15 januari (kursstart 18 januari) 

- för slutår den 22 januari (akademiska meriter samt biskops- och domkapitelsintyg)

Höstterminen 2021 planeras start av följande program och kurser

Diakonprogrammet på helfart två terminer.

Diakonprogrammet på distans under fyra terminer.

Församlingspedagogprogrammet på helfart under två terminer.

Församlingspedagogprogrammet på distans under fyra terminer.

Kyrkomusikerprogrammet på halvfart under två terminer i Lund och Uppsala.

Prästprogrammet på helfart två terminer i Lund och Uppsala.

Pastoralteologisk grundkurs på halvfart en termin i Göteborg och Uppsala.

Ansökan till höstens program- och kursstarter sker under perioden
15 mars – 15 april. Sista ansökningsdag: 15 april 2021