Verksamhet

Vad gör vi i våra församlingar? Visst, vi firar gudstjänster som man gör i kyrkan. Men vad mer? Här kan du läsa om en del av det vi gör i Uppvidinge pastorat.

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Läs mer på vår sida om vad vi kan hjälpa till med och hur vi arbetar.

190626 Sjukhuskyrkan på Skaraborgs sjukhus Lidköping.

Mötesplatser

Vi tycker om att mötas. Det finns många olika sätt att vara tillsammans, mötas för samtal och kaffe, eller soppa och underhållning. Ensamhet är inte alltid det vi valt och därför är det skönt att vi som kyrka kan erbjuda många former av mötesplatser för människor i alla åldrar och situationer.

Messy Church

En stökig kyrka för stökiga människor i en stökig värld. Messy Church är ett sätt att vara kyrka för alla åldrar som involverar kreativitet, firande av att vi är skapade av en älskande Gud. En öppen, gästfri gemenskap. En kyrka för ALLA

Kördag i Domkyrkan i Göteborg. 
Deltagarna informerades muntligt innan repetitionerna av kördagen ”Sjung till glädje” i Göteborgs domkyrka startade om att fotografering för Ikon skulle ske under dagen. De som inte ville vara med på bild uppmanades att kontakta arrangören och dessa fick information att hålla sig i den norra delen av kyrkan för att slippa kameran. Fotografen bar en tröja i stark färg så hon skulle synas tydligt.

Musik är glädje och gemenskap

I Uppvidinge pastorat är musiken ett viktigt redskap för gemenskap och glädje. Våra gudstjänster är fyllda av musik. Våra körer bidrar till gemenskapen och glädjen, alltifrån de minsta barnens sång till avancerade arrangemang. Välkommen att vara med! Om du undrar något ta kontakt med våra kantorer!

Öppen förskola i Mikaelskyrkan utanför Boden. Här får föräldrarlediga komma med sina barn och leka, pyssla och sjunga samt fika.

Barn- och familj

I Uppvidinge pastorat söker vi efter att ha ett öppet arbete för våra yngsta församlingsmedlemmar och deras föräldrar. Vi har under hösten åter startat upp några av våra verksamheter för bar och unga, med de restriktioner som är nödvändiga för att undvika smittspridning.

Samtal om tro och liv och vadsomhelst

I våra församlingar finns olika möjligheter till samtal om allt mellan himmel och jord. Du kan alltid kontakta en präst eller diakon om du behöver enskilda samtal. Vi försöker också ordna tillfällen då fler kan mötas för samtal. Denna sida är under omstrukturering