Sammanträden 2020

Här kan du se när Fullmäktige, Kyrkoråd och Församlingsråden har sina sammanträden

Kyrkofullmäktige

13/5 kl. 18.30 i Åseda
4/11 kl. 18.30 i Älghult

Kyrkoråd

Onsdagar 18.30

 

5 februari i Kyrkans Hus i Norrhult

18 mars i Åseda församlingshem

22 april i Älghults församlingshem

3 juni i Lenhovda församlingshem

2 september i Kyrkans Hus i Norrhult

14 oktober i Åseda församlingshem

9 december i Älghults församlingshem

Församlingsråd

(Listan ej komplett)

 

Nottebäck

 

Onsdag 15 januari kl 18.30

 

Lenhovda-Herråkra

 

 

Åseda - måndagar 18.30 

 

Vårens sammanträden: 

22 januari (i Brunnskyrkan kl 19)

24 februari

23 mars

27 april

25 maj


Älghult