Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Ovansjö-Järbo 25 oktober 2015

I oktober visiterade kontraktsprost Jan Anders Jansson Ovansjö-Järbo pastorat. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

Visitationstal i Ovansjö-Järbo 25 oktober 2015

Av kontraktsprost Jan Anders Jansson

Härmed förklarar jag visitationsstämman öppnad.

Visitation är vart 6:e år och varannan gång kommer biskop och varannan gång får man hålla till godo med prosten. I framtiden blir det tätare med visitationerna och då kommer det bli vart 4:e år.

Visitationen är en blandning av några kontrolluppgifter både under visitationsdagarna men också före. Det har varit en grupp från stiftet som gjort en förvaltningsvisitation som tittat på hur ni sköter ekonomi, arkiv och administration.  

Eva som är notarie har varit här i maj och träffat personal och förtroendevalda. Under onsdag och torsdag har jag och  Eva Åsjö som varit notarie och Tina Johansson blivande notarie, från stiftet varit runt i ert pastorat. Fredrik sa i kyrkan något om mycket mat och det stämmer, särskilt på onsdagen var det mycket mat och väldigt god mat. 

Vi började i onsdags med morgonbön i Hammarby kapell och därefter samtal med Good foundation. Vi hörde om deras arbete. Vi gick igenom inventarieförteckningen för det gör vi vid varje kyrka. Sedan fick vi sjunga upp oss i Storviks kyrka med ”Sjung för hälsan kören”. Vi pratade om gudstjänstlivet och församlingsarbetet och kunde se hur ni möter hela familjen med Taco-kvällar och Kub-kvällar.

Sedan var det lunch på Kungsfors herrgård med den nya ledningen för Kungsbergets skidanläggning. Vi brukar ha ett sådant samtal under visitationen där vi äter lunch med några vi samverkar med eller vill samverka med och det blev ett fantastiskt intressant samtal. Vi pratade om hur församlingen kan finnas med där och vara någon slags vägkyrka. De kom med massa idéer och en man sa att vi ska bygga toppstuga och kanske kan vi göra det som ett kapell så kan vi ha vigslar där också. Hon som är chef sa att kyrkoherden kunde ju komma i påsk och ha gudstjänst i backen. Er kyrkoherde Fredrik – hans ögon lyste när han tänkte hur kan kunde åka nerför backarna i en väl fodrad kaftan och samtala med människor i liften. Det var ett mycket intressant samtal.

Sedan fortsatte vi till Järbo kyrka där vi hade samma samtal som i de andra kyrkorna och sedan hade vi ett samtal med de ekumeniska representanterna för Missionsförsamlingen och Pingstkyrkan och Röda korset var också med. Vi samtalade om det vi har gemensamt och hur vi kan samverka. Sedan hade jag enskilda samtal med präster och diakoner eftersom de i vigningstjänsten ligger under Domkapitlets tillsyn.

På kvällen var vi i Stensätra kyrka och firade mässa och tillsammans med förtroendevalda talade vi om visionsarbete. 

På torsdagen var det morgonandakt här och sedan samtal med personalen i stöd och service. Vi pratade om att möta människor och de som jobbar på kyrkogårdar och på expeditionen möter ju många människor och det var ett intressant samtal. Sedan blev det väldigt intressant då vi var i Bagarstugan och såg hur barn och vuxna bakade tillsammans och vi fick smaka nygräddat bröd- det var grejor det. Passa på att vara med där någon gång!

Efter det gick vi till Ovansjö kyrka där vi stannade till lite längre och tittade på kyrkorummet, belysning, inventarieförteckning, barnhörna och det jag kallar museum.

Sedan var vi på kyrkogården efter en god sopplunch och tittade på er fina kyrkogård och ert begravningskapell som ju höll på att rustas vid förra visitationen. Sedan samtalade vi med personalen i församlingsvårdande tjänst och hade ett intressant samtal där många intressanta synpunkter kom fram. Mycket bra samtal.

Idag här på visitationsstämman ska jag komma med några reflektioner och synpunkter.  Eva skriver ett protokoll där det står lite mer för allt kan ju inte komma med i mitt tal. Jag kan inte ta upp allt och det jag pratat i enskildhet kan jag inte säga något om. Men några punkter vill jag stanna vid.

Det första är vision. Hur skulle det kunna se ut? Hur skulle det se ut om ni fick drömma om hur ni vill ha det i framtiden? Hur skulle det perfekta församlingslivet se ut? Visionens uppgift är att vilja framåt - det blir aldrig som man tänkt sig men visionen anger en riktning.

Jag vill uppmana er att arbeta fram en vision och göra detta systematiskt. En vision blir något att utgå ifrån. En vision blir också något att pröva verksamheten emot och en hjälp att prioritera. Ni gör väldigt mycket verksamhet; med unga och gamla, körer, barngrupper, samtalsgrupper, syföreningar, skolkontakter, familjecentralen, samverkan med andra grupper. Ni vill möta hela familjen och det är fler verksamheter som man kanske vill göra och gör ni allt, kommer ni till slut inte orka göra något alls. Det finns en gräns hur mycket man klarar av att göra. Ni måste priorietera.

Vid förra visistatonen pratade vi om att prioritera bland fastigheter nu måste ni prioritera vad ni ska jobba med i framtiden. Börja med visionen och sedan gå vidare och prioritera och se vad ni ska göra och göra det helhjärtat.

En annan punkt är samverkan och volontärer. Jag berättade ju om samtalet med Kungsberget och ni har också samverkan med familjecentralen och skolan. Om vi samverkar behöver vi inte göra allt själva- vi får mer gjort. Samverkan är viktigt att ta vara på. Inte minst Kungsberget som var väldigt positivt med någon slags vägkyrka med närvaro av kyrkans folk. Kanske vigslar i toppstugan och kanske många församlingsbor vill se kyrkoherden fräsa ner i backen. Det bestämdes då att det ska bli fortsatta samtal. Ta vara på era kontakter!

Andra samverkansmöjligheter är också viktiga för att avlasta er och där man kan få till goda möjligheter. Alla goda krafter behövs i vårt samhälle.

Volontärer är också viktigt. Förr pratade vi om frivilliga men det kan ju även anställda vara så det ord som slagit igenom är volontärer – de som vill använda en del av sin tid i kyrkan. Kyrkan är inte bara de anställda. De anställda kan inte göra allt.  Alla vi döpta bär på ansvaret för att bära tron på Herren Jesus Kristus. Ni har många volontärer men det kanske finns fler som vill bli volontärer och få en uppgift. Tänk – om en anställd skall göra ett antal besök hos församlingsbor så hinner man inte med så många men om man istället stöttar och utbildar säg, tio volontärer så får många fler människor besök. Det är lika mycket församlingen som kommer på besök när det kommer en volontär som en anställd. Det är viktigt att ta vara på dem och utbilda dem. Det här med festligheter är viktigt både att ordna för era volontärer men också för er själva. Därför uppmuntrar jag er att ha nära till festen. 

Så har vi detta med inventarier. Jag har gjort stickprov och tittat på inventarieförteckningen. Det ser bra ut men det ni ska göra är att rensa i inventarieförteckningen. Allt ska inte tas med. De kan bli för stora så man inte ser de kulturhistoriskt värdefulla föremålen. Det är också viktigt att föra över dem digitalt. Vi har i svenska kyrkan ett register för inventarieförteckningar som är digitalt och gratis. Då kan ni lätt uppdatera. Vi har sett sista veckorna på TV hur spanjoren dömts för flera kyrkstölder men har man ett nationellt register kan man hitta tillbaka föremålen lättare. Ni har många fina föremål särskilt här i Ovansjö och vi pratade om punktlarm på träskulpturerna. 

Ni ska också visa upp det ni har och kanske kan ni ordna visningsgudstjänster. Låt folk få komma upp på museet- ni har så många fina saker där som ni ska visa upp. Vi hittade er gamla sockenstämpel som förmodligen var det som användes när man beslutade att bygga kyrkan en gång i tiden. Sigillet har varit med om mycket i bygden och bör förvaras inlåst i kyrkan.

Gudstjänstliv är nästa punkt. Vi har talat mycket om gudstjänsterna och ni har ökat något. Jag vill nämna tisdagsmässorna som varit tvungna att flytta till kyrkan eftersom ni är så många som kommer. Ni har ordnat allt på ett bra sätt. Här i Ovansjö är det gudstjänst varje söndag kl.11 och även i övriga kyrkor är det fasta tider. Även om det inte är lika ofta så vet man när det är. I de kyrkor där det är färre gudstjänster är det inte färre människor som kommer. Sammanlagt har antal deltagare ökat. Det här tror jag hör ihop med ordning och reda. Folk kommer då. Det är även belagt i forskningen. Det viktiga är att man är trogen. Att man känner igen sig och vet förutsättningarna. Då känner man sig trygg. Om man bara är trogen i en 10-års period så kommer folk. Det är roligt att vara många som idag och det är fantastiskt att vi är så många som är här. Viktigt att jobba med delaktigheten. Idag var vi många som medverkade och det är roligt. Fortsätt att arbeta med delaktigheten och fundera vidare på det här med gudstjänstgrupper. Ju fler man är med och bär – ju bättre är det. 

Vi pratade om kyrkorummet här i Ovansjö och jag vet att ni försökte att ta bort en del av de främre bänkarna för 10 år sedan för att skapa ett kyrktorg. Då fick ni nej men gör ett nytt försök. Viktigt att vara enträgen – det kan ju förändras på länsstyrelsen också. Inte minst vid begravningar så skapar det större tillgänglighet för de anhöriga vid avsked när de slipper gå upp för trapporna. Idag löser ni det temporärt med lös ramp. Får man bort en del bänkar så finns utrymme för ex kören. Ni behöver tänka på det här med tillgängligheten i båda kyrkorna.

Vi har pratat om barnen. Ni har en barnhörna och där var flera barn idag under gudstjänsten. Men fundera vidare så att barnenen blir mer synliga. Kanske ska man göra som kyrkoherden sa och ha barnen längst fram eller ha söndagsskola i sakristian. Det kan ni jobba framåt med. Pröva er fram och testa. Fortsätt att jobba med kyrkorummet och era gudstjänster.

Församlingsinstruktionen anger riktning och grunden för församlingens arbete. Ni behöver förnya er instruktion. Mer säger jag inte om det.

Jag vill också rikta några ord till er förtroendevalda - vilket fint ord. Vald att ha förtroende och vald i förtroende. Kan det bli bättre! Min erfarenhet är att ni har många kunniga och engagerade förtreondevalda här i pastoratet. Ert uppdrag är att styra här i församlingen och skapa goda förutsättningar till ett rikt församlingsliv. Jobba med församlingsinstruktionen och med visionen.

Vill också vända mig till kyrkoherden och uppmanana dig i ditt ledarskap att ta tillvara alla dessa goda krafter. Ge möjlighet till bearbetning, påfyllnad och fortsatt arbetsglädje. Man behöver bearbeta det som är, har varit och det som ska komma. Ni i arbetslaget behöver också prioritera. Ni vill så mycket och mycket skall göras men ni kan inte göra allt ni vill. Ni behöver plats för vila och påfyllnad. Annars tar man slut. Vi önskar dig som kyrkoherde all Guds välsignelse precis som vi gör till er förtreondevalda och all personal.

Allt det vi ska göra är ett uppdrag från kyrkans Herre. Vi sjöng i en av psalmerna idag att vi kan be och det ska vi göra. Det är viktigt att vi ber för varandra och för gudstjänstlivet och för församlingslivet. Vi behöver göra det till en vana. När vi börjar be så händer det saker. Vi alla här kan väl börja be för gudstjänstlivet. Jag uppmanar er att ta den uppgiften på allvar. Det är så vi bygger gemenskap och glädje. En glädje som smittar av sig på fler.

Som slutord vill jag läsa från Johannesevangeliet:

Jesus säger till var och en av oss i alla tider: Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består.

Gud välsigne er i Ovansjö-Järbo pastorat och allt gott!