Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Valbo församling 22 maj 2016

Den 18-19 och 22 maj visiterade kontraktsprost Jan Anders Jansson Valbo församling. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

VISITATIONSTAL VALBO FÖRSAMLING 18-19 OCH 22/5 2016

Av kontraktsprost Jan Anders Jansson

Inledning

Härmed förklarar jag visitationsstämman öppnad

(Vi firar Heliga Trefaldighets dag idag, och alltså inte Domsöndag)

Visitation

Det är roligt att vara här i Valbo. Valbo är den församling som jag varit på visitation flest gånger i. 1998 var jag här med biskop Tord Harlin, 2005 själv, 2011 var jag här med biskop Ragnar, och nu är jag här igen. Det är fem år sedan senast, men nu håller vi på att styra om så att man ska få besök lite oftare i framtiden, vart fjärde år. Det kommer att bli ganska bra, det är ju fyraårsperioder i församlingsinstruktioner och nu kommer vi att följa den cykeln. 

En visitation är ju en blandning av stort och smått, av samtal om verksamheten utifrån församlingsinstruktionen, det är ju grunden i min uppgift när jag visiterar. Men det är ju också en visitation av ordning och reda, framförallt inventarieförteckningarna, och i framtiden kommer vi att komma igång med förvaltningsvisitation och hur man sköter sin förvaltning och sitt arkiv och annat. Visitationen skall mynna ut i några rekommendationer och uppmuntringar. Allt kommer inte att sägas idag, det skulle bli alldeles för tröttsamt. Ni kommer att få ett protokoll där allt väsentligt står med. 

Inför visitationen

Med på visitationen är notarien Tina Johansson, som också var här på förbesök tillsammans med Mikko Peltola. Också kyrkobokföringsinspektör Kajsa Berg har varit här inför visitationen.
Jag vill säga att vi har blivit mycket väl mottagna här i Valbo.

Program

Vad har vi gjort när vi har varit här?

Vi började i onsdags med att fira mässa i Forsbacka kyrka. Sen hade vi samtal om verksamheten och genomgång av inventarieförteckning. Vi hade ett lunchsamtal om skolkontakter och kontakter med Furugården.
Sen hör det också till när det är visitation, att man har samtal med präster och diakoner. Det beror på att domkapitlet som är grunden för visitationen, har tillsyn över präster och diakoner. Därför ingår det ett samtal med var och en av dem vid varje visitation. Här blev det fem samtal, med fyra präster och en diakon, i knappa timslånga samtal.
Onsdagen slutade med ett samtal här på Mikaelsgården med kyrkorådet.

På torsdagen hade vi morgonbön här på Mikaelsgården, och därefter samtal med all personal om verksamheten utifrån församlingsinstruktionen. Vi hade också en genomgång av verksamheten här på Mikaelsgården och kollade inventarierna.
Sen begav vi oss till Forsbacka värdshus där vi hade samtal med presidiet härifrån Valbo och presidiet från Hedesunda och kyrkoherdarna från båda församlingarna. Vi talade om den kommande sammanslagningen mellan Valbo och Hedesunda.
Sen åkte vi till Valbo kyrka och talade om gudstjänstliv, fastighet och inventarier. 

Därefter fler samtal med präster.

På kvällen blev det en festkväll här på Mikaelsgården, då vi talade om visioner och framtid.  Som ni förstår har det varit ganska intensiva dagar, och trevliga. Och nu kommer några rekommendationer efter visitationen här i Valbo:

REKOMMENDATIONER
VISIONER

Sista kvällen talade vi om visioner. Vi började kvällen med att prata om vad som är bra idag i Valbo. Det är viktigt och inte bara titta bortåt, utan var befinner vi oss idag, vad det är som ger glädje och livskraft idag. Det var väldigt roligt att höra kommentarerna från borden.  Tina har skrivit ner alla dem, och visionerna, så de kommer i protokollet.

Var stolta över det!

Men även om mycket är bra, så kan man aldrig stanna i det. Håller man hårt om det som är nuet, så kommer man snabbt att bli ifrånsprungen, och då kommer verkligheten att göra sig påmind. Det vi gör idag kanske inte passar om tio år. Det är viktigt att ha båda perspektiven, att man är glad och stolt, men också att man går vidare och jobbar vidare med visioner som kom fram här, men också andra visioner, som kan komma så småningom. Man måste alltid ha en dröm – hur skulle det vara när allt är perfekt, är en god växtplats för framtiden? – och sträcka sig framåt. Och då tittar jag på er i kyrkorådet, för det är er uppgift att titta på visionerna, få ner dem på pränt, ta ut riktningen på de vägar vi ska gå här i Valbo församling.  Det är också ni som ska vara med och prioritera, för om man skulle göra allt, så skulle inget bli gjort, vi skulle bli alldeles för splittrade. Så till er i kyrkorådet vill jag säga: Var med och prioritera, och se till så att det blir en möjlig väg framåt. Sen är det kyrkoherden och personal som ska vara med och förverkliga det, men ni måste ta ut riktningen.
Ni får möta utmaningar, ta ut riktningen och våga drömma

GUDSTJÄNSTLIV

Vi har talat om gudstjänster, och har talat mycket om det som fungerar bra. Vi har talat om Furugården, om sinnesro, onsdagsmässorna här i Mikaelsgården. Det har vi kommit tillbaka flera gånger och är roligt att vara i. Men vi har också talat om svårigheter att samla folk, att det inte alltid kommer så många när vi firar högmässa söndag klockan 11. Att det kan kännas svårt och tungt när det kommer få. Jag vill uppmuntra er: ge inte upp, det är inte kört. Det finns många exempel på hur man vänt trender. Det står i kyrkoordningen att gudstjänstlivet är centrum i församlingens liv och gemenskap. Det är viktigt att aldrig någonsin ge upp, utan komma med goda idéer och jobba vidare med det. Ett ledord i församlingar där man ”haft framgång” är delaktighet. Man har bjudit in människor, engagerat människor. Ni har pratat om gudstjänstgrupper men det kanske är lika viktigt att dra in enskilda.  Det viktiga är att vara trägen och ihärdig. Det är också viktigt att vi alla rannsakar oss själva och tänker att här måste vi göra något, som är glatt och meningsfullt för oss alla, tillsammans. Att de som kommer känner sig burna och får vara med och bära. Då händer det något
Så var trägna, jobba med innehållet. Våga satsa. Tänk på barnen. Det var så kul idag att det var söndagsskola.  Det är ett sätt att vara med och vara tillsammans med sina barn i gudstjänsten. Engagera också ungdomarna, körerna som var med idag. Det var ju fantastiskt det här med körerna, vuxenkörer och barnkörer ihop.  Kan det bli bättre? Det tror jag inte. 

UNDERVISNING
Det är också en del som församlingsinstruktionen och kyrkoordningen  säger att vi ska ha. Ni har mycket – i barn- och ungdomsgrupper, i körer,  i samtalsgrupper, ni finns med på skolor på olika sätt, ni har bibeläventyret, ni bjuder in skolorna till jul och påsk och undervisar om vad kristen tro faktiskt står för.

Det måste i varje församling finnas växtplatser där man får chansen att liksom pröva sin tro, saker som vi får växa i tro och tillit, det är viktigt att det finns bibelsamtal och livssamtal. Det är viktigt att detta finns i en församling.
Men det behövs också utbildning av volontärer. Ni har många unga ledare. Stapeln i statistiken från 2014 är högre än den varit. Det är fantastiskt.
Det finns också en önska om fler volontärer till Furugården.

Ni bör tänka igenom vad ni kan erbjuda i övrigt också. Hur gör ni det möjligt för fler att engagera sig?  Det kanske finns någon som vill leda grupper, vill ta ansvar på olika sätt. Inventera det, ta reda på de människor som finns. Det har gjorts en undersökning i Svenska kyrkan, och det finns flera hundra tusen personer i Sverige som skulle vilja göra någon form av volontäruppdrag, kortare eller längre. Så det finns en stor kader människor som faktiskt vill engagera sig i kyrkans verksamhet.

DIAKONI OCH MISSION

I allt har ni beslutat att ha barnen i fokus, ni har tagit bort avgifter för barn under 18 år på all sorts verksamhet. Det är fantastiskt bra att ni lagt barnen i fokus på det viset! Ni visar att ni tänkt till och har en medveten tanke. Barnen är viktiga för oss, inte för vad de ska bli, utan för att barnen och ungdomarna är viktiga, här och nu. Det är fantastiskt när vi får vara tillsammans, och får vara i den man är, en vuxen är vuxen och ett barn är ett barn, här och nu. Då blir det bra.
Det vi konkret behöver fundera över är hur vi ska förverkliga det här med barnen i centrum. Hur ska det bli ännu mer tydligt?

Det är viktigt att ni tänker igenom vad som är församlingens diakonala uppdrag, inte minst nu när ni får en ny diakon. Kom ihåg att diakoni inte bara är diakonens uppdrag,
utan församlingens. Däremot är diakonen den som kan leda och inspirera och visa på vägar framåt. Men diakoni är hela församlingens uppdrag.

Tänk igenom hur ni skall kunna vara en aktör för det goda livet i Valbo. Vad kan församlingen bidra med som är unikt. Det är en fråga som ni får ta med er och fundera på. Massor med saker behövs, men vad är det som vi som församling kan bidar med, det är det vi ska göra, och göra det ordentligt.

Ni säger om mission att ni vill vara närvarande där människor möts, och det har jag sett exempel på. Bland annat i samband med att flyktingförläggningen fanns i Valbo. En församlingsbo tog initiativ till fackeltåg och ni hängde på och var med. Det är ett sätt att vara närvarande där människor möts och stötta det. Så tänk igenom det, ännu mer och noggrant. Var möts människor, och vad kan vi bidra med?
Fortsätt på den vägen. Visa på trons möjligheter och en kristen människosyn. Och när ni gör sånt, så tänk på att det inte är bara personalen som ska stå för allt. En församling är ju en församling, och det är församlingen som, företrädda av förtroendevalda, stöttade av personalen, men det är församlingen som är det agerande subjektet som betyder nåt. Det är församlingen som tar ansvar på olika sätt. Det har ni kommenterat vid olika tällfällen. Ni har kommenterat att ni vill ha deltagare, inte bara besökare. Det är en stor skillnad.

Inventarier

Ni har många fina och värdefulla inventarier. 2005 hittade jag något som saknades, ni fick leta ganska länge, det var ett sockenbudstyg som kom fram till sist. Som jag sett den här gången så sköter ni det bra. Jag har inget att erinra i detta. Ni håller nu på att överföra inventarieförteckningen till det nationella systemet Sacer, som är en digital, gemensam inventarieförteckning, det gör att om en pärm skulle komma bort finns digital uppbackning.
Ett tips är att visa de inventarier ni har för församlingsborna.
Ni har ju en runsten från 1000-talet, med kristen text, och ett rökelsekar från 1350.

Vilka klenoder! De är ju en del av folkets, socknens, samlade klenoder och det är viktigt att de får synas ibland. De visar ju också hur människor under flera hundar år tagit ansvar och bevarat de här sakerna så att vi ska få se dem i vår tid.  Och vi ska i vår tur också göra det, bevara så att människor som lever här i framtiden också ska få se allt det fina som vi har nu.

SAMMANSLAGNINGEN MED HEDESUNDA

2018 kommer vi att växa, det kommer att bli ett pastorat, Och Valbo församling kommer att ingå i Valbo och Hedesunda Pastorat 1 januari 2018. Vi hade ett möte med Hedesundas förtroendevalda och kyrkoherde. Jag tycker att ni har kommit en bra bit på väg. Dessutom tror jag att det kommer att tillföra något till er. Man blir några fler i personalstyrkan och får större tyngd i det man gör och får in nya erfarenheter.

Viktigt att ni redan till hösten planerar budget för sammanslagningen. Och gör något festligt när den kommande ”vigsel” blir av här i pastoratet.

Fastigheter, kyrkogårdar och administration

Vad gäller fastigheter så har ni sedan förra visitationen både byggt till här på Mikaelsgården och gjort er av med andra fastigheter. Som jag kan bedöma det så har ni nu de lokaler ni behöver och de är i gott skick. Kyrkan är också rustad och fixad sen förra visitationen.
Givetvis kan man alltid önska mer, men jag tror att ni har det ni behöver. Allt kan bli bättre, men ekonomin sätter också vissa gränser därvidlag.

Dessutom har ni, som jag bedömer det, god ordning med  underhållsplaner, så ni kan se framtiden an med tillit.

Kyrkogårdarna

Ni har två mycket fina och uppskattade kyrkogårdar. Jag tog upp frågan om personalen får mycket samtal och frågor. Det första som de sa, är att de får höra är hur fint det är!

En annan sak som händer är att de som arbetar där möter människor som sörjer på olika sätt, eller kommer för att minnas. De som arbetat länge har fått utbildning i att möta människor i sorg. Eftersom kyrkogårdspersonalen ofta möter människor i detta så är det väl bra ifall ni förnyar sådana utbildningar så att alla får känna sig trygga med att föra sådana samtal.

Administrationen

Ni har fått nya och fina lokaler. Som jag ser det har ni mycket god ordning och är effektiva. Dessutom planerar ni för att ta över hela administrationen när Hedesunda kommer till. Det är bra att ni redan nu har tänkt igenom hur ni ska inlemma Hedesunda och hur det nya ska kunna fungera. Det känns bra och betryggande. Det är ordning och reda här. Det är god ledning i det här som handlar om administration. Det är ju också en engagerad personal, som vill mycket och kan mycket och gör mycket. Ta vara på dem och ge dem beröm. Det är de väl värda, på alla sätt och vis.

Slutord

Allt det vi skall göra är ett uppdrag från Kyrkans Herre. Därför är det viktigt att be för gudstjänstlivet och församlingslivet. Det är allas vårt uppdrag att be. Jag vill uppmana er alla att ta den uppgiften på största allvar, för det är så vi bygger gemenskap och glädje.

Det är en tradition vid visitationer att ge ordet fritt, så nu är ordet fritt.

Jag vill tacka er för de här dagarna, jag talar både för Tina och för mig. Det har varit fantastiskt fint. Ni är på gång. Det händer bra saker här i Valbo församling.

Som ett slutord vill jag läsa profeten Joel när han talar om Anden: ”Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar”… I den skaran står vi. Vi får ta steg i riktning mot det stora målet – när Gud blir allt överallt. Amen

Därmed avslutar jag visitationsstämman.