Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal Forsa-Högs församling 11 september 2016

Den 7-8 och 11 september visiterade kontraktsprost Peter Södergård Forsa-Högs församling. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

VISITATIONSTAL Forsa-Hög 7-8 och 11 september 2016.

Av kontraktsprost Peter Södergård.

I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn förklarar jag härmed att visitationsstämman är öppnad vid denna prostvisitation i Forsa-Högs församling 7, 8 och 11 sept. 2016

Prostvisitationen är förberedd av personal från stiftskansliet, nämligen Nina Carlsson Garlöv och Tina Johansson, som också varit notarie under besöket. Komministern Kajsa Berg har såsom kyrkobokföringsinspektör granskat kyrkobokföringen och kyrkoarkiven i samband med visitationen. Den senaste biskopsvisitationen genomfördes den 17, 18 och 20 mars 2011 av biskop Ragnar Persenius. Kontraktsprosten Bo Johansson visiterade Forsa-Högs församling den 2-5 juni 2005.

Visitationstal
I Jesu namn!

Jesus beskriver i Johannesevangeliet ( 15: 11-12) vad han vill vi ska göra och vad hans evangelium i ord och handling innebär: ”Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.”

Denna glädje och kärlek har jag erfarit när jag bevistade elva-kaffet i Hög och kände den varma gemenskapen vid borden och såg allt det goda ideella arbetet som krävs för att en gemenskap skall få komma på plats. Jag fick också uppleva den när jag var med om att konfirmandfaddrarna/ungdomarna som tillsammans med Monika Wilkens planerade julens teaterprojekt och jag fick se hur Andreas Bernmyr med glädje och kärlek –en rejäl björnkram- tog emot alla i gruppen och vilken omsorg man sedan visade varandra. Alla fick vara med på sina villkor.

Kristusglädjens skönhet i musiken har jag också mött vid Frälsarkransgudstjänsten på torsdagskvällen med kören Intro, ledda av Helen Tanzborn och med medverkan av församlingens kantor Kristoffer Sundman – församlingen har ett fantastiskt välljudande musikaliskt arbete som gör gott för kropp och själ!

Kyrkan, ja Kristus själv visar sig i relationerna mellan människor och församlingens uppgift är att fira gudstjänst, bedriva mission, undervisning och diakonins nästankärlek på så sätt att glimtar av Guds rike visar sig i vardagen, här och nu. Denna Guds kärlek innebär också uppoffring och tjänande. Kristus böjer sig ned på huk och tvättar lärjungarnas fötter, kyrkan finns för människornas skull och vi bör böja oss ner och se vilka behoven är i Forsa-Högs församling. Det bör därför göras en omvärldsanalys som inventerar behoven och en process bör inledas som involverar så många som möjligt i församlingen i i processen med en aktuell församlingsinstruktion, som också genomförs och följs upp. Processen är det viktiga, att goda saker händer och att människor möter Kristuskärleken, inte att en pärm sätts i ett skåp.

Kyrkan måste vara öppen mot närsamhället, lyssnande och ha kraft att se, analysera och handla. På ett armband som en del ungdomar bär står det: What Would Jesus Do? Vad skulle Jesus göra? Det är alltid och överallt en aktuell och grundläggande fråga till förtroendevalda, till de ideella och till de anställda. Ja en fråga och uppmaning till alla kristna. Ställer vi den frågan, då ser vi människan, då vågar vi handla, då prioriterar vi rätt. Församlingen måste vända sig ut mot samhället och se behoven och vad vi kan göra tillsammans för att förverkliga ett mänskligare samhälle och kyrkan ska också visa på det befriande hos Jesus. T. f. kh Bengt Wiklund hade därför mycket klokt förberett att prostvisitationen skulle göra två besök för att förtroendevalda och ideella skulle kunna lära av och skapa kontakter i närsamhället.

Vid besöket på folkhögskolan och mötet med ledarna Britt-Marie Mood - Broz och Ingela Enström fick vi höra om de behov ungdomar har idag, både de som har en fungerande gott liv och de som har kämpat sig ur ett missbruk och nu nyorienterar sig, samt hur de som drabbats av afasi också kan komma tillbaka till livet. Samtal om vad som gör oss lyckliga och mera mänskliga, körsång, det goda samhället, kyrkans konstskatter i form av textilier och skulpturer inbjuder till dialog och fördjupande undervisning och gemensamma upptäckter. Vi måste odla en förundrans kultur och visa på det goda utan att blunda för allt som förstör, att ge hopp och gemenskap och kunna mötas från olika traditioner.

Vid det spännande mötet med Björn Lundén i Näsviken fick vi lära oss mycket om kreativ intuition, sunt förnuft och att inte fastna i strukturer och hierarkier, värdet av att alla vågar vara frispråkiga, att alla tar ansvar för helheten (i vårt fall gudstjänster, diakoni, undervisning och mission) och att ha en tillitsfull attityd till varandra.

Värdet av att alla vågar och tar ansvar för att säga vad man tycker, sunt förnuft att ta ansvar för helheten och ha en tillitsfull attityd till varandra – What Would Jesus Do gäller det nu att alla i Forsa-Högs församling tar fram vad gäller den stora framtidsfrågan som det nog talats alldeles för lite om på djupet:

Skall församlingen fortsätta som egen församling, komma till Dellenbygdens pastorat och ingå som en av tre församlingar eller vända sig västerut och ingå i Hudiksvallsbygdens församling?

Strukturutredaren Nils Nordung kom till slutsatsen att Forsa-Högs församling ännu ej är redo för beslut. Jag instämmer. Jag anser att församlingen behöver tid att gå igenom sitt sätt att fungera, nyorientera sig och att samtala i lugn och ro om framtiden. Jag tror därför att Forsa-Hög bör tillsätta en tisdsbegränsad t. f. kyrkoherde och söka efter en ny komminister, nyorientera sig med ett tidsbegränsat diakonalt projekt och komma igång med processen med en ny församlingsinstruktion, men andra åtgärder är också nödvändiga. 

Jag kommer därför också att begära av stiftet att en förvaltningsrevision genomförs i församlingen, så att allt blir genomgånget, speciellt vad gäller hanterandet av minneslunden vid Forsa kyrka, motsättningar inom kyrkorådet rörande beslutsgången och hanterandet av demokratin, bl. a. vad gäller misstroendeförklaringen, den genomförda förlikningen inför att ett ärende skulle komma upp i arbetsdomstolen och andra frågor. Jag anser det således vara nödvändigt med en förvaltningsrevision genomförd av stiftet, eftersom det bör fastslås vad som hänt och vilka beslut som tagits på vilken grund, så att man kan komma vidare och få mer tillit till varandra.

Vidare anser jag att församlingen bör använda stiftets ramavtal med Arbetsmiljöresurs och använda deras kompetens för förbättra arbetsmiljön och samarbetet mellan KR och de anställda, och inte minst samt be stiftet anordna en kurs om Kyrkoordningen och arbetsmiljölagstiftningen för både anställda, ideella och förtroendevalda. Vi lever i en komplicerad och byråkratiserad värld och bör därför kontinuerligt uppdateras vad gäller kunskaper och värdegrund. Församlingen är satt att tjäna Forsa-Högsborna med diakoni, gudstjänster, mission och kristen undervisning och pastorsexpeditionen skall vara en stödverksamhet för detta och församlingen ansvarar också för att sköta begravningsväsendet.

Mycket i församlingen fungerar väl; musikliv, barn och ungdomsarbete, kyrkogårdarna var välskötta och visade på kompetensen hos kyrkogårdspersonalen. Men en visitation är också till för att peka på vad som i nuläget 2016 saknas:

Det saknas en aktiv och uppsökande diakoni.

Rutinerna vid dopinbjudan bör ses över och fungera mera långsiktigt och modernt inbjudande.

En ramp till Högs kyrka bör äntligen förverkligas efter godkännande av antikvariska myndigheter. Likaså bör skulpturernas stöldsäkring och larm ses över och processionsfanans skydd mot dagsljus åtgärdas.

Vi måste i ett och samma ögonblick, andetag, hålla samman allt det myckna som Forsa-Högs församling kan vara stolt över, körerna, de vackra kyrkorna, syföreningen och mycket annat, men också ge oss i kast med det som kan göras bättre, så att alla känner sig delaktiga, går åt samma håll och ser hur mycket gott som kan göras i kärleksfull diakoni, levande och engagerande gudstjänster, medryckande undervisning och i en hjärteöppnande mission om Kristus som befriar.

För ”Kristus finns hos er, hoppet om härligheten” (Kol. 1: 27), i allt det goda i församlingen och i skapelsen här i det vackra Forsa-Hög. Att Kristus är hoppet om härligheten visste Guds mor Maria som vi får ha till föredöme i den process, den graviditet som Forsa-Högs församling nu genomgår. För evangelisten Johannes låter Jesus berätta om sitt liv i en liknelse som passar bra i den process som Forsa-Högs församling nu genomgår (Joh. 16: 21-22):

”När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er”. Och Jesus som är början och slutet  påminner oss igen: Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Ordet är fritt (på Mariagården)

Visitationsstämman är härmed avslutad. Ära vare Fadern, Sonen och den Helige Anden såsom det var av begynnelsen nu är och skall vara från evighet till evighet, amen.