Foto: Mats Lagergren

Visitationer 2017-2020

Här hittar du talen från visitationer 2017-2020.

Ärkebiskopsvisitation 2020

Biskopsvisitationer 2020

Prostvisitationer 2020

Ärkebiskopsvisitation 2019

Biskopsvisitationer 2019

Prostvisitationer 2019

  • Björklinge 6,7 och 10 mars
  • Bomhus 7, 8 och 12 maj
  • Ljusnan 26-29 augusti och 1 september
  • Söderala 2, 3 och 6 oktober
  • Dellenbygden 23, 24 och 27 oktober

Biskopsvisitationer 2018

Ärkebiskopsvisitation 2018

Prostvisitationer 2018

Biskopsvisitationer 2017

Ärkebiskopsvisitation 2017

  • Gamla Uppsala, 14-16 och 19 februari

Prostvisitationer 2017

äldre visitationstal