Foto: Jim Elfström

Vårt värdegrundsarbete

Här hittar du ett urval av frågor Uppsala stift bedriver med grund i vår vision, "Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa".

Flerspråkig kyrka

En kyrka - flera språk. Både samhälle och kyrka berikas av att människor med olika kulturell och språklig bakgrund möts. Svenska kyrkan finns till för alla och vill skapa möjligheter för människor att hålla gudstjänst och praktisera kristen tro på sitt eget språk.

Regnsbågsrandiga strumpor och udda skor.

HBTQ och regnbågsverksamhet

Svenska kyrkan vill vara en kyrka för alla, en kyrka där vi möts i respekt och lyssnar till varandra, en kyrka där hbtq-personer känner sig trygga och välkomna. I linje med det erbjuder Uppsala stift stöd till församlingar och pastorat, för att främja lokalt arbete med att skapa öppna och välkomnande verksamheter och mötesplatser.

Bild: Thomas Koch/Shutterstock.com

Migration

I begreppet migration inkluderas asyl, flykting, invandring, utvandring och integration. Församlingar och pastorat i Uppsala stift gör många viktiga insatser bland människor som är nya i Sverige.

Miljö- och klimatarbete

Uppsala stifts mål är att vara klimatpositiva senast till år 2030. Stiftet stöttar församlingar och pastorat i sitt miljö- och klimatarbete dels genom det systematiska miljödiplomeringsarbetet och i projektet Klimatsamverkan.

Ett annat centrum

Nätverket ”Ett annat centrum” samlar församlingar och pastorat i Svenska kyrkan utifrån lands- och glesbygdens särskilda förutsättningar.