Världsdagen 2022

Se filmerna från världsdagen! I samband med arbetet inför Uppsala stifts digitala Världsdag den 19 november gjordes flera inspirationsfilmer. De flesta finns utlagda på denna sida. De är mycket informativa och kan berika det internationella arbetet i stiftets församlingar.

För närvarande finns följande filmer:

Svenska kyrkan som en del av en världsvid gemenskap

Eva Christina Nilsson, Direktor Lutherska Världsförbundet (2019-okt 2022) och stiftsdirektor Uppsala stift, berättar om hur Svenska kyrkan utmanas, bidrar och engagerar sig i Lutherska Världsförbundet, Kyrkornas Världsråd och ACT-alliansen.

Act Svenska kyrkans julkampanj 2022

Inspiration och tips inför Act Svenska kyrkans julkampanj om kvinnors och flickors rättigheter, med särskild inriktning på projekt i Indien. Under rubriken ”Bryt en tradition” kämpar vi tillsammans mot tvångsäktenskap, könsstympning och andra skadliga traditioner. Lär dig mer om julkampanjens innehåll. 

Hur kan församlingar använda Actum?

Act Svenska kyrkans nya kunskapsportal Actum är för dig som vill lära dig mer om Act Svenska kyrkans arbete med de fem fokusområdena Försörjning och klimaträttvisa, Jämställdhet och hälsa, Fred och demokrati, Tro och lärande, samt Katastrofinsatser. Cecilia Hage, den före detta Folkbildningssamordnaren på Act Svenska kyrkan som varit med och tagit fram Actum visar och berättar om hur vi kan använda Actum i våra församlingar.

 

SKUT i Thailand, Rom och Hamburg

Svenska kyrkans utlandsförsamlingar finns i många olika miljöer och arbetet präglas därför av många olika utmaningar. Möt Per och Gennet Edler som berättar om sina erfarenheter från arbete i Tyskland, Italien och Thailand, vilket bland annat inneburit ekumeniska samarbeten.
Film från SKUT i Thailand, Rom och Hamburg

SKUT-församlingen i Berlin med unga volontärer

Komminister Oskar Styf och ungdomsvolontären Elias Ahlqvist vid Svenska kyrkans utlandsförsamling i Berlin berättar om hur det är att arbeta i en utlandsförsamling och vad en utlandsförsamling kan betyda för unga.

Ung i den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkans program för ungdomsutbyte, Ung i den världsvida kyrkan, som andra stift under många år varit med i kommer Uppsala stift från och med 2023 också att delta i. Återstarten efter pandemin kommer att bli utbyte med den lutherska kyrkan ELCT i Tanzania. Två unga från ELCT kommer hösten 2023 till församlingar i Uppsala stift och under 2024 kommer två unga att resa till Tanzania. Medverkar gör handläggare på Kyrkokansliet samt tidigare deltagare i utbytesprogrammet från andra stift som berättar om sin tid i Tanzania och vad det har betytt.

Följande filmer är under redigering:

  • Biskop Karin besöker vår vänkyrka i Zimbabwe
  • Vår vänkyrka i Polen hjälper flyktingar från Ukraina
  • Act Svenska kyrkans arbete i Zimbabwe