Belyst kors framför en jordglob
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Världsdag 2023 om miljö och klimat

Den 16 september välkomnas medarbetare, förtroendevalda och ideella i församlingar och pastorat i Uppsala stift till en inspirationsdag om Svenska kyrkans internationella arbete, med fokus på miljö- och klimatfrågor. Anmäl dig till dagen i Gävle senast den 31 augusti.

Världsdagen 2023 äger rum lördagen den 16 september 2023 och liksom tidigare år hålls den i Gävle, i Winn Hotells konferenslokaler på Norra Slottsgatan 6 (nära Stortorget som är fem kvarter längs Drottninggatan från stationen).

Varje år samlas medarbetare, förtroendevalda och ideella i församlingar och pastorat i Uppsala stift med intresse för Svenska kyrkans internationella arbete till en gemensam inspirationsdag. Efter pandemiåren med digitala arrangemang ser många nu fram emot att åter få samlas till en fysisk Världsdag.

Det blir gemensamt program på förmiddagen och valbara seminarier på eftermiddagen med aktuell information om Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet och Svenska Kyrkans Unga. 

Programmet kommer i år att ha en tematisk inriktning på miljö och klimat. Under senare år har de tilltagande klimatförändringarna och hotet mot den biologiska mångfalden ställt hela världen inför en stor utmaning. Detta gör att hela den världsvida kyrkan utmanas att bidra till den nödvändiga omställningen för att skydda Guds skapelse, framtida generationer och de som redan nu drabbas.

Vi och klimatet – om klimatsorg som befriar och klimatkamp som ger hopp.

Världsdagens tema

Det är uppenbart att miljö- och klimatkrisen är både en rättvisefråga och en fredsfråga. Allt fler inser också att detta är en djupt existentiell och andlig fråga som väcker många olika känslor. Hur kan vi som kyrka hantera dessa känslor och vilka är de handlingar som gör att vi kan bevara vårt trotsiga hopp?

Världsdagens medverkande

 • Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift.
 • Margareta Koltai, Act Svenska kyrkan, policyrådgivare i klimatfrågor.
 • Anna Andersmark, Act Svenska kyrkan, landansvarig för Zimbabwe.
 • Frida Falk, Act Svenska kyrkan, handläggare för engagemang och kontaktperson för Uppsala stift.
 • Henrik Rosén, handläggare för internationella frågor, Uppsala stift.
 • Claes Hedström, miljö- och klimatsamordnare, Uppsala stift.
 • Göran Lindström, tidigare församlingspräst och stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i Uppsala stift, författare till boken Profetisk liturgi i en tid av överkonsumtion och klimatkris (Argument förlag 2022).
 • Sven Hillert, präst i Alfta-Ovanåker, ekoteolog och författare.
 • Annika Spalde, diakon, aktivist, författare, Pilgrim´s Walk for Future (ledde pilgrimsvandring för klimatet Vadstena-Glasgow 2021 och Åbo-Väddö-Rimbo-Stockholm 2022).
 • Amanda Björksell, Ageravolontär med klimatengagemang, ungdomsdelegat till COP 26 i Glasgow 2021 och COP 27 i Egypten 2022.
 • Lennart Renöfält, pastor i Equmeniakyrkan, under många år med i Sveriges kristna råds klimatarbetsgrupp och Kyrkornas Världsråds klimatarbetsgrupp, initiativtagare till nätverket Grön kyrka, styrelseledamot i God Jord – kristna för miljö och rättvisa, bor i Söderhamn.
 • Lena J Olsson, Verksamhetsutvecklare, Svenska Kyrkan i Utlandet.
 • Anna Lundblad, ordförande i nationella SKUT-rådet.
 • Eva Sundelin Isaksson, SKUT-rådet i Uppsala stift, tidigare SKUT-präst.
 • Louise Andersson, Svenska Kyrkans Ungas distriktsstyrelse i Uppsala stift.
 • Medlemmar i Svenska Kyrkans Ungas globala arbetsgrupp.
 • Anne-Lina Janner, kyrkomusiker, Håbo pastorat.

Program

Förmiddagens gemensamma program

Tema: Vi och klimatet – Skapelsen, Jesus och den världsvida kyrkan

Medverkande: biskop Karin, Sven Hillert, Margareta Koltai, Amanda Björksell, Lennart Renöfält, Claes Hedström, Frida Falk, Lena J Olsson och Anne-Lina Janner.

Eftermiddagens valbara seminarier

Två av följande fem seminarier kan väljas:

1) Klimatet - känslorna och gudstjänsten
Utifrån en presentation av boken Profetisk liturgi i en tid av överkonsumtion och klimatkris, förs ett samtal om de känslor klimatkrisen väcker och gudstjänstens möjligheter att tillsammans få uttrycka dessa. Vi får också reflektera kring pilgrimsvandringens befriande och läkande andlighet.

Medverkande: Göran Lindström, Annika Spalde, Sven Hillert och Claes Hedström

2) Klimatet - handlingarna och omställningen
Efter presentationer av hur Svenska kyrkan som en del av den världsvida kyrkan möter klimatutmaningarna genom att på många olika sätt bidra till den nödvändiga omställningen och påverka för klimaträttvisa förs ett samtal kring hur vi tillsammans kan hitta vägar till de handlingar som gör att vi kan bevara vårt trotsiga hopp.

Medverkande: Margareta Koltai, Amanda Björksell, Lennart Renöfält, Annika Spalde och Frida Falk

3) Nya möjligheter för Svenska kyrkan i utlandet
Svenska Kyrkans utlandsförsamlingar fyller många angelägna behov och står mitt i ett utmanande förändringsarbete. Efter information från SKUTs ledning förs ett samtal om vad detta innebär och hur Uppsala stifts församlingar på olika sätt kan stödja SKUTs viktiga arbete.

Medverkande: Lena J Olsson, Anna Lundblad och Eva Sundelin Isaksson

4) Svenska Kyrkans Unga och Ageravolontärerna – unga röster i kyrka och samhälle
Att växa upp i en värld som på många sätt känns orolig och otrygg är verkligheten för många barn och unga idag. Klimatet kan kännas som en stillastående fråga där makthavare och andra vuxna inte gör det som krävs. I det mörka och betungande finns dock hoppet som väcker engagemanget som väcker tron på en ljusare framtid. Svenska Kyrkans Unga är engagerade i klimatfrågan bland annat genom Ageravolontärerna och den globala arbetsgruppen. Under detta seminarium pratar vi om just detta, hur vi kan finna hoppet att vilja tro och modet att våga agera.

Medverkande: Louise Andersson och medlemmar i Svenska Kyrkans Ungas globala arbetsgrupp.

5) Zimbabwe drabbas, ställer om och utmanar
Uppsala stift står genom sin vänkyrka ELCZ i en särskild relation till landet Zimbabwe som är ett av många länder som drabbas av ett förändrat klimat. Genom Act Svenska kyrkan och dess samarbetspartners i Zimbabwe får vi vara med i ett angeläget omställningsarbete såväl som i ett ekumeniskt och internationellt påverkansarbete.

Medverkande: Anna Andersmark

Kostnader

Kostnaden för deltagande i Världsdagen är 300 kr (fika-lunch-fika på hotellet). För denna kostnad och för resekostnader är det möjligt och brukligt att söka ersättning från sin lokala församling.

Reserekommendation

Res så klimatsmart som möjligt! Hotellet ligger på 10 minuters gångavstånd från järnvägsstationen där också länsbussar stannar.

Boktips

Göran Lindströms bok, Profetisk liturgi i en tid av överkonsumtion och klimatkris, Argument förlag 2022.

Bokhandeln Arken kommer med på Världsdagen och har med sig böcker om miljö och klimat, bl a böcker av Göran Lindström, Sven Hillert och Annika Spalde.

Engagemangstips

Pilgrim´s walk for Future

Den åttonde dagen

Skapelsetid