Belyst kors framför en jordglob
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Världsdag om miljö och klimat

Världsdagen 2023 äger rum lördagen den 16 september 2023 och liksom tidigare år hålls den i Gävle på Winn Hotell.

Varje år samlas de som är engagerade i Svenska kyrkans internationella arbete i församlingar och pastorat i Uppsala stift till en gemensam inspirationsdag. Efter pandemiåren med digitala arrangemang ser många nu fram emot att åter få samlas till en fysisk Världsdag.

Världsdagen 2023 äger rum lördagen den 16 september 2023 och liksom tidigare år hålls den i Gävle på Winn Hotell.

Det blir gemensamt program på förmiddagen och valbara seminarier på eftermiddagen med aktuell information om Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet och Svenska Kyrkans Unga. Detta år är också Världsdagen en del av Svenska Kyrkans Ungas Globala dagar 15-16 september i Gävle.

Programmet kommer i år att ha en tematisk inriktning på miljö och klimat. Under senare år har de tilltagande klimatförändringarna och hotet mot den biologiska mångfalden ställt hela världen inför en stor utmaning. Detta gör att hela den världsvida kyrkan utmanas att bidra till den nödvändiga omställningen för att skydda Guds skapelse, framtida generationer och de som redan nu drabbas.

Det är uppenbart att miljö- och klimatkrisen är både en rättvisefråga och en fredsfråga. Allt fler inser också att detta är en djupt existentiell och andlig fråga som väcker många olika känslor. Hur kan vi som kyrka hantera dessa känslor och vilka är de handlingar som gör att vi kan bevara vårt trotsiga hopp?

Information om programmet, seminarier, kostnader och anmälan kommer i april, men redan nu är det klart att följande personer kommer att medverka:

 • Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift
 • Margareta Koltai, Act Svenska kyrkan, policyrådgivare i klimatfrågor
 • Anna Andersmark, Act Svenska kyrkan, landansvarig för Zimbabwe
 • Frida Falk, Act Svenska kyrkan, handläggare för engagemang och kontaktperson för Uppsala stift
 • Henrik Rosén, handläggare för internationella frågor, Uppsala stift
 • Claes Hedström, miljö- och klimatsamordnare, Uppsala stift
 • Göran Lindström, tidigare församlingspräst och stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i Uppsala stift, författare till boken ”Profetisk liturgi i en tid av överkonsumtion och klimatkris”
 • Sven Hillert, präst i Alfta-Ovanåker, ekoteolog och författare
 • Annika Spalde, diakon, aktivist, författare, Pilgrim´s Walk for Future (ledde pilgrimsvandring för klimatet Vadstena-Glasgow 2021 och Åbo-Väddö-Rimbo-Stockholm 2022)
 • Amanda Björksell, Ageravolontär med klimatengagemang, ungdomsdelegat till COP 26 i Glasgow 2021 och COP 27 i Egypten 2022
 • Lennart Renöfält, pastor i Equmeniakyrkan, med i Sveriges kristna råds klimatarbetsgrupp och Kyrkornas Världsråds klimatarbetsgrupp, bor utanför Söderhamn
 • Eva Sundelin Isaksson, SKUT-rådet i Uppsala stift, tidigare SKUT-präst
 • Louise Andersson, Svenska Kyrkans Ungas distriktsstyrelse i Uppsala stift

Från Svenska Kyrkan i Utlandet kommer flera medarbetare att medverka och från Svenska Kyrkans Unga kommer flera Ageravolontärer att medverka.