Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    En stabil ekonomi som möjliggör att stiftet effektivt kan arbeta med främjande och tillsyn till församlingar och pastorat. Stärka diakonin och vara behjälplig med att kunna minska församlingarnas administrativa börda genom erbjuda service genom servicebyråer för löneadministration, telefoni etc
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod? 

    Prästlönetillgångarna anser vi vara en av de viktigaste frågorna för ViSK i Uppsala stift, ett hållbart hyggesfritt skogsbruk med syfte att bevara den biologiska mångfalden. Diakoni och ungdomsverksamhet är viktigt för kyrkan för att kunna locka folk till kyrkan.
  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga? 

    Viktigaste frågan för kyrkan är att kyrkan ska vara öppen och välkomnande, sprida kärleksbudskapet. En solidarisk folkkyrka. Samt den biologiska mångfalden i Svenska kyrkans skog. 

Mer information om nomineringsgruppen

http://www.visk.info/

kontaktperson

Lars B Andersson, Stiftsföreträdare ViSK- Vänstern i Svenska Kyrkan
072 - 745 21 59