VÄGVAL Undervisning

Vägval Undervisning är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om vad undervisning är, hur Jesus undervisade och vad det innebär att vara kristen.

  • Vill du bära kyrkans berättelse vidare?
  • Skulle du vilja vara en förebild för andra?

Vägval Undervisning är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om vad undervisning är, hur Jesus undervisade och vad det innebär att vara kristen. Vi skapar också en mässa tillsammans där du får bidra med texter, böner eller predikan. 

VEM?
För unga som är konfirmerade och har ett ideellt uppdrag i en församling i Uppsala stift. Gärna tillsammans med församlingens anställda, men det går också bra delta utan medföljande ledare. Vägval Undervisning 20+ är ett parallellt spår för anställda och volontärer som är 20 år och uppåt.

VAD?
Vägval Undervisning är en helg där vi lär oss mer om vad undervisning är, hur Jesus undervisade och vad det innebär att vara kristen. Vi skapar också en mässa tillsammans där du får bidra med texter, böner eller predikan.

HUR?
En fristående helg ungefär vartannat år.

VAR?
Plats ännu inte bestämd.

NÄR?
Preliminärt våren 2023, datum ännu inte bestämt.

Kostnad och anmälan

Ungdom: 600 kr / helg
Anställd/20+: 1 200 kr / helg

Logi i flerbäddsrum

Ledare som önskar enkelrum (i mån av plats): 1700 kr/helg (ange om särskilda behov i anmälan).