VÄGVAL Mission

Vägval Mission är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om vad mission är och vad det kan innebära i din vardag.

  • Vad kan du göra för att bidra till en mer hållbar värld?
  • Ordet ”mission” betyder uppdrag, men vilka uppdrag är viktiga för dig och andra, i din närhet och globalt?

Vägval Mission är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om vad mission är och vad det kan innebära i din vardag. Vi skapar också en mässa tillsammans där du får möjlighet att vara delaktig utifrån det som är viktigt för dig. 

VEM?
För unga som är konfirmerade och har ett ideellt uppdrag i en församling i Uppsala stift. Gärna tillsammans med församlingens anställda, men det går också bra delta utan medföljande ledare. Vägval Mission 20+ är ett parallellt spår för anställda och volontärer som är 20 år och uppåt.

VAD?
Vägval Mission är en helg där vi lär oss mer om vad mission är och vad det kan innebära i din vardag. Vi skapar också en mässa tillsammans där du får möjlighet att vara delaktig utifrån det som är viktigt för dig.

HUR?
En fristående helg ungefär vartannat år.

VAR?
Plats ännu inte bestämd.

NÄR?
Datum ännu inte bestämt, preliminärt hösten 2023.

Kostnad och anmälan

Ungdom: 600 kr / helg
Anställd/20+: 1 200 kr / helg

Logi i flerbäddsrum

Ledare som önskar enkelrum (i mån av plats): 1700 kr/helg (ange om särskilda behov i anmälan).