VÄGVAL Gudstjänst

Vägval Gudstjänst är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om gudstjänsten, delar nya tankar och skapar en gudstjänst tillsammans där du får bidra med texter, böner eller predikan.

  • I gudstjänsten får vi möta Gud, varandra och oss själva – men är det så vi upplever gudstjänsten?
    Vill du förstå, utveckla och bli mer delaktig i gudstjänsten?
  • Vägval Gudstjänst är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om gudstjänsten, delar nya tankar och skapar en gudstjänst tillsammans där du får bidra med texter, böner eller predikan. 

VEM?
För unga som är konfirmerade och har ett ideellt uppdrag i en församling i Uppsala stift. Gärna tillsammans med församlingens anställda, men det går också bra delta utan medföljande ledare. Vägval Gudstjänst 20+ är ett parallellt spår för anställda och volontärer som är 20 år och uppåt.

VAD?
Vägval Gudstjänst är en helg där vi lär oss mer om gudstjänsten, delar nya tankar och skapar en gudstjänst tillsammans där du får bidra med texter, böner eller predikan.

HUR?
En fristående helg ungefär vartannat år.

VAR?
Plats ännu inte bestämd

NÄR?
Preliminärt våren 2024, datum ännu inte bestämt​

Kostnad och anmälan:

Ungdom: 600 kr / helg
Anställd/20+: 1 200 kr / helg

Logi i flerbäddsrumLedare som önskar enkelrum (i mån av plats): 1700 kr/helg (ange om särskilda behov i anmälan).​