VÄGVAL Diakoni

Vägval Diakoni är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Tillsammans delar vi våra erfarenheter av diakonalt engagemang och lyfter in dem när vi skapar en mässa tillsammans.

  • Hur ser ditt engagemang ut för ett bättre och rättvisare samhälle?
  • Vill du lära dig mer om vad diakoni är och vilka diakonala utmaningar som finns?

Vägval Diakoni är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Tillsammans delar vi våra erfarenheter av diakonalt engagemang och lyfter in dem när vi skapar en mässa tillsammans. 

VEM?
För unga som är konfirmerade och har ett ideellt uppdrag i en församling i Uppsala stift. Gärna tillsammans med församlingens anställda, men det går också bra delta utan medföljande ledare. Vägval Diakoni 20+ är ett parallellt spår för anställda och volontärer som är 20 år och uppåt.

VAD?
Vägval Diakoni är en helg där vi får lära oss mer om vad diakoni är. Tillsammans delar vi våra erfarenheter av diakonalt engagemang och lyfter in dem när vi skapar en mässa tillsammans.

HUR?
En fristående helg ungefär vartannat år. 

VAR?
Undersvik

NÄR?
Datum ännu inte bestämt, preliminärt våren 2025 

Kostnad och anmälan

Ungdom: 750 kr / helg
Anställd/20+: 1 500 kr / helg

Logi i flerbäddsrum 

Vägval Diakoni 20+, parallellt spår för anställda/ideella som är 20 år och uppåt​ har en egen anmälningslänk.

Max antal deltagare: 50