VÄGVAL för dig som är ung och ideell

Vägval vill fördjupa ungas ideella engagemang i Svenska kyrkan, och riktar sig till unga som är konfirmerade och har ett ideellt uppdrag i en församling i Uppsala stift.

VÄGVAL Gudstjänst

Vägval Gudstjänst är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om gudstjänsten, delar nya tankar och skapar en gudstjänst tillsammans där du får bidra med texter, böner eller predikan.

VÄGVAL Undervisning

Vägval Undervisning är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om vad undervisning är, hur Jesus undervisade och vad det innebär att vara kristen.

VÄGVAL Diakoni

Vägval Diakoni är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Tillsammans delar vi våra erfarenheter av diakonalt engagemang och lyfter in dem när vi skapar en mässa tillsammans.

VÄGVAL Mission

Vägval Mission är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om vad mission är och vad det kan innebära i din vardag.

VÄGVAL Musik

Välkommen till samspelsläger på Stiftsgården i Rättvik! Detta är ett samarbete med Uppsala stifts "Vägval musik" och konfirmandlägret "Mosaik".

VÄGVAL Kyrkomusiker

Vägval Kyrkomusiker är en helg för dig som spelar orgel och/eller sjunger i kör samt vill träffa andra unga som också gör det.

VÄGVAL Ledarskap

Vägval Ledarskap är för dig som är konfirmerad och går i gymnasiet och uppåt, och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om bland annat att leda gruppsamtal och ta emot ett förtroende. Vi pratar om vad ett kristet ledarskap innebär och du får testa att leda lekar och andakter.

Vägval folder

Ladda ner den senaste foldern om Vägval.

Webbinarium: Vad är Vägval?

Är du ny medarbetare i Uppsala stift och undrar vad Vägval för unga och ideella är?