Vägen 2024

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att finnas med i ett sammanhang som har egna rötter och lång tradition. Som medarbetare omfattas du av kyrkans uppdrag, tro och liv. Genom Vägen får du som medarbetare en möjlighet att fördjupa din kunskap om kyrkan, och bli förtrogen med traditionerna och dess innehåll.

Datum och tid

Delkurs 1        10-12 januari                          Stiftsgården i Undersvik 
Delkurs 2        15-17 april                              Stiftsgården i Undersvik
Delkurs 3        21-24 augusti                         Studieresa i Mellansverige 

Plats

Stiftsgården i Undersvik samt studieresa.

Målgrupp

Vi välkomnar alla anställda som arbetar med administration och ekonomi, vaktmästeri, församlingsvärdar, medarbetare som ansvarar för lokaler, är barn och ungdomsledare, förskollärare eller musiker. Kort sagt, alla anställda medarbetare utom de som har en kyrklig profilutbildning från Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Innehåll

Del 1: Kyrka och kyrkorumskunskap, kyrkohistoria, Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Att fira gudstjänst och leda andakt.
 
Del 2: Gud och vår tro, Bibelns berättelser och hur de relaterar till varandra, gudstjänst igår och idag
 
Del 3: Studieresa med tema församlingssyn, svenska kyrkohistoria och andlig fördjupning.

Kursansvariga

Anders Hedman, stiftsadjunkt anders.hedman@svenskakyrkan.se 018–680786
 
Camilla Zacco, stiftspedagog camilla.zacco@svenskakyrkan.se 018–680785

Kostnad

10 000 kr

Anmälan

Sista anmälningsdag 1 december 2023.

Anmälningslänk för dig som har svenskakyrkan.se-adress
Anmälningslänk för dig som inte har svenskakyrkan.se-adress

Anmälningsvillkor

  • Anmälan är bindande.
  • Vid avbokning 4 veckor innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning 14 dagar eller senare debiteras full kursavgift.
  • Uteblir Du utan återbud eller kommer utan att ha anmält Dig debiteras dubbel kursavgift.
  • Vid uteblivet deltagande i avgiftsfria arrangemang debiteras kursomkostnader dock lägst 200: -/person. 
Om behandling av personuppgifter, GDPR

När du anmäler dig till en kurs där Uppsala stift är arrangör och mottagare av kursanmälan samlar vi in personuppgifter om dig för att kunna administrera kursen.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i Uppsala stifts integritetspolicy

Avbokning

Om anmälningstiden inte har gått ut gör du själv din avbokning i Utbildningsportalen. 

Utbildningsportalen för dig med @svenskakyrkan.se-konto

Utbildningsportalen för dig med annat epostkonto 

För att avanmäla dig går du in på "Personligt", "Anmälningar" och väljer kursen du anmält dig till som du vill avboka. Skrolla längst ned, där finns det en avanmälningsknapp, klicka på den så har du avanmält dig från kursen.

Om anmälningstiden gått ut vänder du dig till den som står som kontaktperson på kurssidan.