Foto: Uppsala stift

Utvecklingen av stiftsgården

Stiftsgården i Undersvik står inför ett utvecklingsarbete som ska stärka gårdens potential för barn- och ungdomsläger, samt utveckla olika erbjudanden som kan locka fler målgrupper. Syftet är att öka beläggningen måndag-torsdag och därmed skapa en hållbar utveckling för gårdens framtid.

Här kommer du kunna följa arbetet med gårdens utveckling. 

Vill du vara med och påverka?

För att Stiftsgården i Undersvik ska fortsätta vara som ett andra hem och behålla sin själ är den interna delaktigheten viktig. Just nu arbetar vi med en referensgrupp kring utveckling av aktivitetsutbud för barn och ungdomsverksamheten. Fler grupper kommer att skapas utifrån exempelvis pilgrimscentrum/andlig fördjupning, ideellt arbete etc.

Är du intresserad av att vara med i en referensgrupp? Då är du varmt välkommen att kontakta Lena Aune.

Stiftsstyrelsens niopunktlista för utveckling av gården

  1. Initiera och genomföra marknadsföringssatsningar
  2. Utveckla relationen med församlingar och synliggöra stiftsgårdens erbjudande tillsammans med projekt lägersamverkan
  3. Undersöka möjliga samarbeten och medfinansiering för uppbyggnad av ett pilgrimscentrum
  4. Utveckla samverkan med lokala aktörer i gemensamma projekt och evenemang
  5. Förbereda och paketera olika konferenspaket
  6. Analysera behovet av antal bäddar i relation till förväntat kapacitetsbehov
  7. Utreda behov av samlingslokaler
  8. Ta fram preciserad investeringsbudget och beslutsunderlag om finansiering
  9. Utreda och klargöra olika val av driftsform

Styrgruppens sammansättning

Katarina Olofsgård

Ingrid Olofsson

Kicki Lidén

Roberth Krantz

Sven Ingvar Holmgren