Foto: Uppsala stift

Utvecklingen av stiftsgården

Stiftsgården i Undersvik är mitt i ett utvecklingsprojekt som syftar till att bredda verksamheten och restaurera fastigheterna. Målet är att öka beläggningen måndag-torsdag och skapa hållbarhet i flera dimensioner. Här kan du följa arbetet med gårdens utveckling.   

Utvecklingsplanen pausas i väntan på vidare utredning

Under stiftsstyrelsens sammanträde den 29 oktober presenterades ett investeringsförslag för stiftsgården i Undersvik. Beslutet blev att utreda vilka andra alternativ som finns och pausa restaureringen.          

Det investeringsförslag som tagits fram för att restaurera stiftsgården i Undersvik landade på mer än en dubbelt så hög kostnad än estimerad budget. Orsaken beror främst på eftersatt underhåll, en s k underhållsskuld, samt ökade lagkrav och regler kring tillgänglighet och säkerhet som fastigheten i dagsläget inte lever upp till.

När investeringsförslaget med en prislapp på ca 60 miljoner kronor presenterades för stiftsstyrelsen den 29 oktober beslutades att en vidare utredning ska göras för att hitta mindre kostsamma alternativ. Utredningen omfattar både ett verksamhets- och ett restaureringsperspektiv och påbörjas omgående.

Resultatet presenteras samt beslutas av stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige under 2021. 

Stiftsgården är fortsatt stängd under utredningen.

 ______________________________________________________________

Utvecklingsplan för Undersvik 

I oktober 2019 sa stiftsstyrelsen ja till ett projekt om att utveckla stiftsgårdens verksamhet. 

Visionen är att öka beläggningen och nyckelorden är ekonomisk bärkraft och hållbar utveckling.

Läs mer i nedanstående projektplan.

Styrgruppens sammansättning

Katarina Olofsgård

Ingrid Olofsson

Kicki Lidén

Roberth Krantz

Sven Ingvar Holmgren