Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Växt av tro och liv

Växt av tro och liv är ett grundläggande perspektiv på all församlingsverksamhet.

Budget och verksamhetsplanering såväl som gudstjänstutveckling, diakoni, undervisning och mission ska genomsyras av inriktningen för växt av tro och liv.

Genom insatser i form av konfirmandläger, ledarutveckling, inspirationsdagar, nätverk, metodutveckling, retreater, andrum och fortbildning främjas växt av tro och liv i stiftets församlingar. I samspel och lyhördhet med stiftets församlingar ska stiftsmedarbetarna främja utveckling och fördjupning av tro och liv.

Arbetet delas in i fyra delprocesser:

Dela tro-dela liv, vars aktiviteter syftar till att främja församlingens kallelse att vara den plats där tro och liv delas och fördjupas så att relationen till Gud, medmänniskan och mig själv hålls samman. 

Gudstjänst, vars aktiviteter syftar till att främja församlingens utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet som mötesplats mellan Gud och människor. 

Själavård, vars aktiviteters syfte är att främja reflektionen och stödet för det enskilda samtalets och den andliga vägledningens plats i församlingens liv.

Andlig fördjupning, vars aktiviteter syftar till att främja utforskandet av olika spiritualiteter i kyrkans tradition och genom reflektion och gemenskap fördjupa den enskildes och församlingens kallelse och sändning i världen.