Foto: Anders Nicander /Ikon

Teologifestivalen 2017

Tack alla för den fantastiskt fina Teologifestivalen vi skapade tillsammans!

En bra start på reformationsåret 2017 och på fortsatta samtal om den förändring vi vill se för att leva genom tron i kyrka, samhälle och värld.

Vi hoppas att ni alla bär med er en mångfald av intryck, flera härliga möten och goda samtal som har inspirerat, gett tankeställare och nytt mod. Uppmärksammandet av Reformationsåret går nu vidare till nästa stora mötesplats som är Världens fest den 2- 4 juni i Västerås. Vi ses! 

Aktuellt från Uppsala stift

Mötesplats TeolFest

Teologifestivalen är en öppen mötesplats för alla med intresse för teologi - oberoende av bakgrund, ålder och erfarenhet. Utgångspunkten är övertygelsen att vi alla är teologer och att teologin är en skapande kraft, alldeles nödvändig för jordens överlevnad.

Programmet innehåller presentationer och samtal enligt strömkonceptet från tidigare festivaler, gudstjänster inom det stora temat som sträcker sig bortom den traditionella formen, stora möjligheter till personliga möten till långt in på natten, en festivalkväll som gör skillnad med program av hög nivå.

Även om jag visste att jorden skulle gå under imorgon skulle jag plantera ett äppelträd.

Martin Luther

Temat "Leva genom tron"

Orden kommer från Rom 1:17. Kärnan i den kristna tron är kärleken. Leva genom tron är att vila i den kärleken, vårda det inre livet och gå på kärlekens väg tillsammans med andra i gemenskap och solidaritet (Luk. 24:13-35) för att världen ska leva och för ”dessa mina minsta” (Matt. 25:40)

Läs mer om temat

 

 

Teologifestivalen 2017 är också en av huvudpunkterna under Reformationsåret 2017 i Svenska kyrkan och förhåller sig till Lutherska världsförbundets stora tema ”Befriad av Guds nåd” (Liberated by God’s grace) och dess tre delteman:

  • Människan - inte till salu
  • Skapelsen - inte till salu
  • Frälsningen - inte till salu

Betydelsen av reformationen då, nu och i framtiden kommer att genomsyra flera av de strömmar (spår) man kan välja bland i programmet. Stor vikt läggs också vid ungdomsperspektivet – såväl vad gäller deltagande under festivalen som i det teologiska samtalet i allmänhet – och vid ekumenik.

#teolfest

Följ med i samtalet på nätet via hashtaggen #teolfest.

Allt blir intressantare om vi är fler som pratar om samma sak, och genom att använda samma hashtagg kan vi hitta varandra - oavsett om vi pratar på Facebook, via Twitter eller på Instagram.

Teologifestivalens arrangörer

Teologifestivalen arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus studieförbund. Uppsala stift är huvudarrangör i samverkan med Västerås, Stockholms och Strängnäs stift, Svenska kyrkans på nationell nivå, Svenska Kyrkans Unga, Universitetskyrkan i Uppsala, Sveriges Kristna Råd och Uppsala pastorat och domkyrkoförsamling.