Beslut om att ställa in Teologifestivalen 2022

Det är med sorg i hjärtat som styrgruppen* tvingas meddela att Teologifestivalen 2022 ställs in.

Det främsta skälet till detta är att alltför få anmälningar inkommit vid sista anmälningsdatum den 28 november.

Med anledning av det fortsatt osäkra läget kring hur pandemin ska utveckla sig under vintern ser vi också svårigheter att gå vidare med ytterligare marknadsföring för att få fler deltagare att anmäla sig.

Vi beklagar verkligen detta och vill rikta ett varmt och innerligt TACK till alla er som har haft ett stort engagemang och som planerat en medverkan i Teologifestivalen.

För styrgruppen 30 november 2021

Katarina Fägerhall Olofsgård
Stiftsdirektor Uppsala stift

*Med representation från Uppsala universitet (Teologiska institutionen), Sensus, Svenska Kyrkans Unga, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkan.