Foto: Magnus Aronson

Teologifestivalen 2022

Vi möts kring det som är på djupet viktigt och hållbart. Teologifestivalen 2022 riktar sig till dig som är nyfiken och vill prova på olika uttryck för andlighet.

arrangörer och partner, teologifestivalen 2022

Teologifestivalen arrangeras av Svenska kyrkan genom Uppsala stift. Medarrangör är Uppsala universitet, Teologiska institutionen. Samverkande parter är Sensus, Sveriges kristna råd, Stiftelsen Gaaltije, Svenska Kyrkans Unga, Stockholms stift, Strängnäs stift, Västerås stift, Uppsala pastorat, Universitetskyrkan, Svenska kyrkan på nationell nivå och Act Svenska kyrkan.

med reservation för covid-19

Vår förhoppning är att pandemin ska vara över och tillåta att vi ses till festival. Om inte, fattas beslut om att ställa in senast 1 dec 2021. Uppsala stift följer löpande händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.