Sverigedemokraterna (SD)

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    Få medlemmar att återvända till Svenska kyrkan genom att stoppa den politiska aktivism som kommit att genomsyra kyrkan och skapat splittring. Svenska kyrkan ska vara en sammanhållande kraft som står upp för Ordet och inte anpassar sig efter tidsandan.
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod? 

    Skapa fungerande församlingar och genom det låta människor knyta an till sin församling och få en personlig tro på Jesus. Genom samverkan inom ekonomi och organisation kan de lokala församlingarna finnas kvar där människorna är.
  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga? 

    Att frimodigt sprida evangeliet om Jesus Kristus och budskapet om den tusenåriga kristna grund vi står på. Förvalta det kristna arvet, dess värderingar och etik. Detta unika budskap är något kyrkan behöver vara än mer stolt över och förkunna tydligare.