Meny

Studenter

Mötesplats Stift & Student

Mötesplats Stift & Student (MSS) är dagar som Uppsala stift anordnar för dig som studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst. Dagarna hjälper dig att bearbeta din framtida roll som medarbetare i Svenska kyrkan. Du ska delta i åtta MSS-tillfällen under din studietid.

MSS ger möjlighet till personlig bearbetning av frågor som rör individen, kyrkans tro och liv samt den kommande yrkesrollen. MSS ska också ge insyn i Uppsala stifts liv och verksamhet.

Som blivande diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst ska du ha deltagit i minst åtta kurstillfällen under utbildningstiden.

Nedanstående dagar erbjuds kostnadsfritt av Uppsala stift. Billigaste resa ersätts av stiftet mot redovisande av biljetter/kvitto.

De dagar nedan som är markerade som MSS-dagar är enbart till för dig som studerar till diakon, kyrkomusiker, församlingspedagog och präst. Övriga dagar är öppna för alla församlingsmedarbetare.

Mötesplats Stift & Student 2020

 25-27/9 (3 dagar)
”Möte med den lilla & stora församlingens stora möjligheter”
Plats: Forsa-Hög & Hudiksvallsbygdens församlingar
Sista anmälningsdag 1 september [ANMÄLNINGSLÄNK]

20-21/11 (3 dagar)
MSS Mötesplats!
Denna MSS-helg inbjuder vi er, studenter från alla fyra profilyrkena i Svenska Kyrkan – diakoner, musiker, pedagoger och präster – att mötas för att tillsammans reflektera kring utmaningar och möjligheter i kommande yrkesroller.
Plats: Stiftsgården Undersvik
Läs mer och anmäl dig!

Anna Bäcklund

Uppsala stift

Stiftsadjunkt för rekrytering

Sanna Lindström

Uppsala stift

Stiftsdiakon

Mats Stenlund

Uppsala stift

Musikkonsulent rekrytering, fortbildning, gudstjänstutveckling

Camilla Zacco

Uppsala stift

Chef Pastoral utveckling