Studenter

Mötesplats Stift & Student

Mötesplats Stift & Student (MSS) är dagar som Uppsala stift anordnar för dig som studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst. Dagarna hjälper dig att bearbeta din framtida roll som medarbetare i Svenska kyrkan. Du ska delta i åtta MSS-tillfällen under din studietid.

MSS ger möjlighet till personlig bearbetning av frågor som rör individen, kyrkans tro och liv samt den kommande yrkesrollen. MSS ska också ge insyn i Uppsala stifts liv och verksamhet.

Som blivande diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst ska du ha deltagit i minst åtta kurstillfällen under utbildningstiden.

Nedanstående dagar erbjuds kostnadsfritt av Uppsala stift. Billigaste resa ersätts av stiftet mot redovisande av biljetter/kvitto.

De dagar nedan som är markerade som MSS-dagar är enbart till för dig som studerar till diakon, kyrkomusiker, församlingspedagog och präst. Övriga dagar är öppna för alla församlingsmedarbetare.

boka resor


Du beställer själv din resa hos Nex

epost: svenskakyrkan@nex.se   eller telefon: 0920-280225

 

Uppge fakturaadress
Uppsala stift, Fack 77800662, Box 15018, 750 15 Uppsala, samt referensnummer som du får från stiftsrekryteraren.

 

Blankett reseräkning (wordfil)

Mötesplats Stift & Student 2020

20-21/11 (3 dagar)
MSS Mötesplats! är fullsatt!

4-6/12 (3 dagar)
MSS Mötesplats!
Denna MSS-helg inbjuder vi er, studenter från alla fyra profilyrkena i Svenska Kyrkan – diakoner, musiker, pedagoger och präster – att mötas för att tillsammans reflektera kring utmaningar och möjligheter i kommande yrkesroller.
Läs mer och anmäl dig här

Mötesplats Stift & Student 2021

5-7 februari MSS - Vägval Diakoni (3 MSS-dagar)

Den här helgen vill vi inspirera ungdomarna till ett diakonalt engagemang. Vi vill betona ett rättighetsperspektiv i den diakonala uppgiften och testar tanken om diakoni som en konsekvens av vår tro.

Kontaktperson: Mats Stenlund, mats.stenlund@svenskakyrkan.se 

Begränsat antal platser, 2-3 personer

Sista anmälningsdag 15 januari 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

12 mars kl 13-21  MSS - ”Den yttersta utsatthetens ansikte sett genom Uppsala Stadsmissions ögon” (1 MSS-dag)

Den yttersta utsatthetens ansikte, sett genom Uppsala Stadsmissions ögon.

  • Vi går på flera studiebesök och får allmän kunskap om Stadsmissionens arbete.
    Nattöppen kyrka i Helga trefaldighet
  • Mitt i nattbruset i Uppsala står Helga Trefaldighets kyrka öppen fredagskvällar som en rastplats för alla som vill träffa andra, ta en fika, kanske musicera en stund eller hitta någon att prata med.

Kontaktperson: Sanna Lindström, sanna.lindstrom@svenskakyrkan.se 

OBS! Max 15 personer

Sista anmälningsdag 26 februari 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

Lördag 13 mars Kl. 09.30-15.00 MSS-dag med Per Harling (1 MSS-dag)

Denna dag har vi psalmerna i fokus. Vi får möjlighet att fördjupa kunskaperna kring psalmernas historia, traditioner, enskilda författare, musikaliska perspektiv, med mera. Med oss under dagen har vi Per Harling, präst, musiker och psalmförfattare. Han har genom åren arbetat både nationellt och internationellt med just psalm och psalmsång som fokus. Vi ser fram emot en dag med både mycket sång och nya kunskaper kring denna vår stora skatt, psalmboken och psalmsången!

Dagen är förlagd i Tunabergskyrkan, Uppsala, och inleds 9:30  med Kaffe. Dagen avslutas med Mässa 15:00

Kontaktperson: Mats Stenlund mats.stenlund@svenskakyrkan.se 

OBS! Max 15 personer

Sista anmälningsdag 26 februari 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

14 mars kl 10.00-16.00   MSS - Domkyrkan och konsten (1 MSS-dag)

Denna dag får vi möjlighet att lära känna Uppsala domkyrka och all den rika konst som finns där. Med som guide är Kristin Windolf, präst och kulturansvarig i Uppsala Domkyrka.

Dagen inleds 10:00, med kaffe på Katedralkaféet, vid Domkyrkan.

Övriga hållpunkter är:
11:00 Högmässa
12.30 Visning 1
13.30 Lunch
14.30 Visning 2, fördjupad med Kristin som berättar om kulturarbetet
(15.30 ev. musiker berättar om musikverksamheten)

Kontaktperson: Mats Stenlund mats.stenlund@svenskakyrkan.se 

OBS! Maxantal 15 personer

Sista anmälningsdag 26 februari 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

23-25 april MSS - Hur är vi kyrka för alla? (3 MSS-dagar)

Plats: Stiftskansliet, Dragarbrunnsgatan 71

Fredag 23/4    
18.00 Vi tittar på filmen Catwalk -följt av samtal

Lördag 24/4
9.30-12.00 Pär Johansson från glada Hudik teatern kommer och föreläser om att få andra att växa.
13.30-15.00 Program inte helt klart
15.30 – 17.30 Sanna Moberg Konsulent för mångfalds- och tillgänglighetsfrågor, Uppsala stift
Berättar om sitt arbete med mångfalds- och tillgänglighetsfrågor
19.00-20.30 Delande utifrån det vi sett och hört

Söndag 25/4
Gudstjänst någonstans i Uppsala
Arbeta i grupper med att skapa en funkisgudstjänst – upplägg och input

Avslutning av helgen ca 15.00

Kontaktperson: Camilla Zacco, camilla.zacco@svenskakyrkan.se 

OBS! Max antal 25 personer

Sista anmälningsdag 2 april 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

7-9 maj MSS - med fokus på den Samiska kulturen (3 MSS-dagar)

Denna MSS-helg kommer vi att ha den Samiska kulturen i fokus. Samiskan är ett av de minoritetsspråk som finns i Svenska kyrkan och nyligen har Kyrkohandboken kommit ut på både Nord – syd och Lule-samiska. Relationen mellan samerna och Svenska kyrkan har en lång historia – från övergången till kristen tro, via samhälleligt och kyrkligt förtryck till en kyrka som i dag vill medverka till att samer upprättas och samisk kultur och samiska språk synliggörs och brukas. Att som stiftsmedarbetare bekanta sig med denna en av våra äldsta kulturer är naturligtvis värdefullt. I Uppsala stift finns en stor grupp samer och möjligheten att både fördjupa och utveckla arbetet kring denna grupp är viktigt.

Vi förlägger denna helg i Funäsdalen, där vi kommer att ha Bo Lundmark som både guide och föreläsare. Bo Lundmark är präst, poet, författare och har parallellt med sin prästtjänst både skrivit och forskat i detta ämne. Prästvigdes 1968 och har hela sitt yrkesliv varit känd som ”Sameprästen”.

7 maj avfärd 07:00 från Uppsala. Vi räknar med att vara hemma sent söndag kväll, 9:e maj

Kontaktperson: Mats Stenlund, mats.stenlund@svenskakyrkan.se 

Max antal: 18 personer

Sista anmälningsdag 16 april 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

11-13 juni MSS – Retreat (3 MSS-dagar)

”I Guds tystnad får jag vara ordlös stilla utan krav” (Svps 522)

Välkommen till retreat i försommartid

Monika Oscarsson, Stiftsadjunkt för själavård och andlig fördjupning, leder oss denna helg

Mer information kommer längre fram.

Kontaktperson: Anna Bäcklund, anna.backlund@svenskakyrkan.se 

OBS! Max antal: 12 personer

Sista anmälningsdag 21 maj 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]