Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Studenter

Mötesplats Stift & Student

Mötesplats Stift & Student (MSS) är dagar som Uppsala stift anordnar för dig som studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst. Dagarna hjälper dig att bearbeta din framtida roll som medarbetare i Svenska kyrkan. Du ska delta i åtta MSS-tillfällen under din studietid.

MSS ger möjlighet till personlig bearbetning av frågor som rör individen, kyrkans tro och liv samt den kommande yrkesrollen. MSS ska också ge insyn i Uppsala stifts liv och verksamhet.

Som blivande diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst ska du ha deltagit i minst åtta kurstillfällen under utbildningstiden.

Nedanstående dagar erbjuds kostnadsfritt av Uppsala stift. Billigaste resa ersätts av stiftet mot redovisande av biljetter/kvitto.

De dagar nedan som är markerade som MSS-dagar är enbart till för dig som studerar till diakon, kyrkomusiker, församlingspedagog och präst. Övriga dagar är öppna för alla församlingsmedarbetare.

Mötesplats Stift & Student 2019

23 april kl 13-21 (1 MSS)

Möte med Uppsala stifts nya biskop, Karin Johannesson
13.00 – 17.00 Stiftskansliet
Hej vi är dina framtida medarbetare!

Möte med Uppsala Stiftsgrupp
18.00 – 21.00 Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut

Sista anmälan 8 april 2019 [ANMÄLNINGSLÄNK]

24 april kl 09.30-16.00 (1 MSS)

09.30-12.30 Orosanmälan/Anmälningsplikt-när barn far illa
Rutiner för brandövningar är vanliga på våra arbetsplatser. Men hur är det med rutiner för orosanmälan, då barn far illa? Hur är det med anmälningsplikten?

Detta är en allmän kurs för församlingsmedarbetare, sista anmälningsdag 23/3 via Sensus, uppge Uppsala stift som fakturamottagare

14.00-16.00 Besök i textilateljén i Domkyrkan.
Anna Ehn visar oss sitt arbete

Sista anmälan 23 mars 2019 [ANMÄLNINGSLÄNK]

OBS! För er som deltar både 23 & 24 april bekostar vi vandrarhemsboende. Detta anger ni i anmälan till den 23 april.

16 maj kl 13-21(1 MSS)

Studiebesök på Samariterhemmet och Stadsmissionen.

Vi avslutar dagen med Soppmässa i Mikaelskyrkan, Uppsala

Sista anmälan 2 maj 2019 [ANMÄLNINGSLÄNK]

20-22 september (3 MSS)

”Möte med den lilla församlingens stora möjligheter”

Plats: Järvsö & Undersvik
Sista anmälan 15/8 [ANMÄLNINGSLÄNK]

28 september (1 MSS)

Medarbetardag i Gävle.
Mer information finns på Uppsala stifts intranät.

15-17 november (3 MSS)

Vägval Mission

Plats: Undersvik
Sista anmälan 15 oktober. [ANMÄLNINGSLÄNK]

Mötesplats Stift & Student 2020

24-26 januari (3 MSS)

Vägval Diakoni. Mer info kommer

18-24 maj (5 MSS)

MSS-resa, mer info kommer under våren

Anna Bäcklund

Uppsala stift

Stiftsadjunkt för rekrytering

Sanna Lindström

Uppsala stift

Stiftsdiakon

Camilla Zacco

Uppsala stift

Stiftspedagog, Kontaktperson för församlingspedagoger.