Studenter

Mötesplats Stift & Student

Mötesplats Stift & Student (MSS) är dagar som Uppsala stift anordnar för dig som studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst. Dagarna hjälper dig att bearbeta din framtida roll som medarbetare i Svenska kyrkan. Du ska delta i åtta MSS-tillfällen under din studietid.

MSS-dagar är till för dig som är antagen diakon- eller prästkandidat, samt blivande församlingspedagog eller kyrkomusiker.

MSS ger möjlighet till personlig bearbetning av frågor som rör individen, kyrkans tro och liv samt den kommande yrkesrollen. MSS ska också ge insyn i Uppsala stifts liv och verksamhet.

Som blivande diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst ska du ha deltagit i minst åtta kurstillfällen under utbildningstiden.

Nedanstående dagar erbjuds kostnadsfritt av Uppsala stift. Billigaste resa ersätts av stiftet mot redovisande av biljetter/kvitto.

De dagar nedan som är markerade som MSS-dagar är enbart till för dig som studerar till diakon, kyrkomusiker, församlingspedagog och präst. Övriga dagar är öppna för alla församlingsmedarbetare.

boka resor


Du beställer själv din resa hos Nex

epost: svenskakyrkan@nex.se   eller telefon: 0920-280225

 

Uppge fakturaadress
Uppsala stift, Fack 77800662, Box 15018, 750 15 Uppsala, samt referensnummer som du får från stiftsrekryteraren.

 

Blankett reseräkning (wordfil)

Mötesplats Stift & Student 2021

10-12 SEPTEMBER MSS - MED FOKUS PÅ DEN SAMISKA KULTUREN (3 MSS-DAGAR)

Denna MSS-helg kommer vi att ha den Samiska kulturen i fokus. Samiskan är ett av de minoritetsspråk som finns i Svenska kyrkan och nyligen har Kyrkohandboken kommit ut på både Nord – syd och Lule-samiska. Relationen mellan samerna och Svenska kyrkan har en lång historia – från övergången till kristen tro, via samhälleligt och kyrkligt förtryck till en kyrka som i dag vill medverka till att samer upprättas och samisk kultur och samiska språk synliggörs och brukas. Att som stiftsmedarbetare bekanta sig med denna en av våra äldsta kulturer är naturligtvis värdefullt. I Uppsala stift finns en stor grupp samer och möjligheten att både fördjupa och utveckla arbetet kring denna grupp är viktigt.

Vi förlägger denna helg i Funäsdalen, där vi kommer att ha Bo Lundmark som både guide och föreläsare. Bo Lundmark är präst, poet, författare och har parallellt med sin prästtjänst både skrivit och forskat i detta ämne. Prästvigdes 1968 och har hela sitt yrkesliv varit känd som ”Sameprästen”.

10 september avfärd 07:00 från Uppsala. Vi räknar med att vara hemma sent söndag kväll, 12 september.

Max antal: 18 personer

Sista anmälningsdag 20 augusti 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

8-10 oktober MSS-helg ”Bön, Bibel, inåt, utåt”

Denna MSS-helg besöker vi Upplands Södra och Västra kontrakt. Vi kommer möta ytterligheter, både den gamla traditionen med Klosterliv, samt hur vi kan utveckla att vara kyrka ”online” i vår tid.

Under fredagen möts upp i Enköping, har basen där under helgen.

Lördagen viks åt besök i Bålsta pastorat, där bland annat kyrkoherde David Silverkors kommer delge sina och församlingens erfarenheter av att arbeta online. David har lång erfarenhet av just internetbaserat arbete inom kyrkan, både gudstjänstliv, konfirmandarbete, bibelstudier, själavård med mera. Under senare år också engagerat sig i ECIC (European Christian Internet Conference). Vi kommer också få arbeta praktiskt med detta tema under lördagen.

Söndagen kommer vikas åt besök hos Mariadöttrarna i Vallby, där vi får ta del av deras Klosterliv i vardagen såväl som delta i gudstjänstlivet.

Max antal: 21 personer

Sista anmälningsdag 24 september 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

19-21 november MSS-helg ”Tala tro, dela liv - Att söka och finnas”

Denna MSS-helg kommer vi på olika sätt att möta Upplands Norra kontrakt och Gästriklands kontrakt. Helgen kommer fyllas med en hel del besök, men även möjlighet till reflektion och delande kring temat ”Tala tro, dela liv – att söka och finnas””.

Vi kommer ha Lövstabruk som bas, fira gudstjänst och ta del av musik från den världsberömda Chamanorgeln under fredagen.

Lördagen viks åt besök i Gävle, där bland andra Sven Hillert och Anna Borgert kommer låta oss ta del av församlingens arbete kring temat ”Tala tro, dela liv”. Detta tema ligger som grund för mycket av det arbete som görs, både öppen verksamhet, diakonalt arbete och musikalisk verksamhet. Vi kommer även fira Regnbågsmässa som avlutning på dagen.

Söndagen kommer innehålla besök i Österbybruk, möte med bland andra Tina Johansson, samt Gudstjänst i Dannemorabygdens kyrka.

Max antal: 21 personer

Sista anmälningsdag 5 november 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

För frågor, kontakta oss i Rekryteringsgruppen
Anna Bäcklund anna.backlund@svenskakyrkan.se  
Camilla Zacco camilla.zacco@svenskakyrkan.se  
Mats Stenlund mats.stenlund@svenskakyrkan.se