Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Studenter

Mötesplats Stift & Student

Mötesplats Stift & Student (MSS) är dagar som Uppsala stift anordnar för dig som studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst. Dagarna hjälper dig att bearbeta din framtida roll som medarbetare i Svenska kyrkan. Du ska delta i åtta MSS-tillfällen under din studietid.

MSS ger möjlighet till personlig bearbetning av frågor som rör individen, kyrkans tro och liv samt den kommande yrkesrollen. MSS ska också ge insyn i Uppsala stifts liv och verksamhet.

Som blivande diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst ska du ha deltagit i minst åtta kurstillfällen under utbildningstiden.

Nedanstående dagar erbjuds kostnadsfritt av Uppsala stift. Billigaste resa ersätts av stiftet mot redovisande av biljetter/kvitto.

De dagar nedan som är markerade som MSS-dagar är enbart till för dig som studerar till diakon, kyrkomusiker, församlingspedagog och präst. Övriga dagar är öppna för alla församlingsmedarbetare.

Mötesplats Stift & Student 2020

24-26 januari (3 MSS)

Vägval Diakoni

När du anmäler dig till ett VÄGVAL får du vara med och planera och genomföra ett arrangemang. Du får kunskap om hur ett samarbete med ungdomar och olika yrkesprofiler kan se ut, får utmana dig i att planera, genomföra och samarbeta. Du får också möjlighet att möta andra studenter från andra profiler samt ungdomar och personal från olika församlingar. Du är med och bär och bidrar till kursen. Planeringen sker kvällstid några veckor innan.
Sista anmälningsdag 20 december 2019. [ANMÄLNINGSLÄNK]

29 januari

Psalmskatten – Tillsammans med psalmförfattaren och prästen Per Harling får vi både sjunga och mötas mötas kring temat:
Psalmens betydelse för tro, förkunnelse och mötet med mig själv, Gud och andra.

Kl 9:30 kaffe, start 10:00, slut 16:00. Vindhemskyrkan.
Sista anmälningsdag 8 januari 2020. [ANMÄLNINGSLÄNK]

30 januari

Uppsala Stadsmission, Samariterhemmet och Mikaelskyrkan. 13.00 – ca 21.00.

Klockan 13.00 samlas vi i receptionen på stiftskansliet för att gå till Stadsmissionen och Samariterhemmet, där vi får veta mer om deras diakonala arbete. Därefter går vi tillsammans till Mikaelskyrkan för att äta soppa och därefter fira Soppmässa.
Sista anmälningsdag 8 januari 2020 [ANMÄLNINGSLÄNK]

För dig som åker på båda dagarna betalar vi vandrarhem i Uppsala, boka själv och skicka kvitto till oss genom att använda reseräkningsblanketten

14-16 februari (3 MSS)

Vägval Musiker

När du anmäler dig till ett VÄGVAL får du vara med och planera och genomföra ett arrangemang. Du får kunskap om hur ett samarbete med ungdomar och olika yrkesprofiler kan se ut, får utmana dig i att planera, genomföra och samarbeta. Du får också möjlighet att möta andra studenter från andra profiler samt ungdomar och personal från olika församlingar. Du är med och bär och bidrar till kursen. Planeringen sker kvällstid några veckor innan.
Sista anmälningsdag 8 januari 2020. [ANMÄLNINGSLÄNK]

28 februari - 1 mars

MSS Mötesplats Undersvik

Denna MSS-helg inbjuder vi er, studenter från alla fyra profilyrkena i Svenska Kyrkan – diakoner, musiker, pedagoger och präster – att mötas för att tillsammans reflektera kring utmaningar och möjligheter i kommande yrkesroller.

Den största tillgången i ditt kommande yrke är ju du själv, med ditt unika jag, och de drömmar och ambitioner som fört just dig in på den väg du valt.

Denna helg vill vi erbjuda dig tid att reflektera över vem du är och hur det är att vara på väg in i den nya yrkesrollen – tillsammans med studenter från de yrkesgrupper som du kommer samverka med framöver.

Syftet är att kravlöst mötas över yrkesgränserna för att stärka och bredda den gemensamma grunden i kommande arbetsliv.

Vår avsikt är att skapa en trygg samvaro där meditation och kreativitet varvas varsamt och värmer upp för reflekterande samtal.

Medverkande
Mats Stenlund, Stiftmusiker
Erika Sinander, leg psykoterapeut

Sista anmälningsdag 17 januari 2020. [ANMÄLNINGSLÄNK]

nOV 2019-MAJ 2020,  (5 MSS)

Vandringen 3

Vandringen är en fördjupningskurs och den andra delen av Uppsala stifts utbildning för växt av tro och liv. Syftet med Vandringen är att ge ökad kunskap och fördjupad förståelse av församlingens uppgift utifrån dopets grund och kyrkans missionsuppdrag, samt ge möjlighet till växt av tro och liv.

Del 1 10-12 november 2019. 

Del 2 2-4 februari 2020. 

Studieresa 22/5-25/5 2020.

Anmälan senast den 27 september [ANMÄLNINGSLÄNK] Studenters kurskostnad bekostas av stiftet. Meddela detta till din rekryterare om du anmäler dig. 

Ladda ner fullständig information om Vandringen 3 (pdf)

Anna Bäcklund

Uppsala stift

Stiftsadjunkt för rekrytering

Sanna Lindström

Uppsala stift

Stiftsdiakon

Mats Stenlund

Uppsala stift

Musikkonsulent rekrytering, fortbildning, gudstjänstutveckling

Camilla Zacco

Uppsala stift

Chef Pastoral utveckling