Studenter

Mötesplats Stift & Student

Mötesplats Stift & Student (MSS) är dagar som Uppsala stift anordnar för dig som studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst. Dagarna hjälper dig att bearbeta din framtida roll som medarbetare i Svenska kyrkan. Du ska delta i åtta MSS-tillfällen under din studietid.

MSS-dagar är till för dig som är antagen diakon- eller prästkandidat, samt blivande församlingspedagog eller kyrkomusiker.

MSS ger möjlighet till personlig bearbetning av frågor som rör individen, kyrkans tro och liv samt den kommande yrkesrollen. MSS ska också ge insyn i Uppsala stifts liv och verksamhet.

Som blivande diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst ska du ha deltagit i minst åtta kurstillfällen under utbildningstiden.

Nedanstående dagar erbjuds kostnadsfritt av Uppsala stift. Billigaste resa ersätts av stiftet mot redovisande av biljetter/kvitto.

De dagar nedan som är markerade som MSS-dagar är enbart till för dig som studerar till diakon, kyrkomusiker, församlingspedagog och präst. Övriga dagar är öppna för alla församlingsmedarbetare.

boka resor


Du beställer själv din resa hos Nex

epost: svenskakyrkan@nex.se   eller telefon: 0920-280225

 

Uppge fakturaadress
Uppsala stift, Fack 77800662, Box 15018, 750 15 Uppsala, samt referensnummer som du får från stiftsrekryteraren.

 

Blankett reseräkning (wordfil)

 

Mötesplats Stift & Student 2021

12 mars kl 13-17  Den yttersta utsatthetens ansikte sett genom Uppsala Stadsmissions ögon
-NATTÖPPEN KYRKA
(1 MSS-dag) DIGITAL

Vi går på flera digitala studiebesök och får allmän kunskap om Stadsmissionens arbete. Genom inspelade kortare filmer, tittar vi bokstavligen in digitalt i olika verksamheter. Efter varje klipp möter vi medarbetare som berättar mera och ger oss möjligheter att ställa frågor. De verksamheter vi tittar in till är:

  • Kvinnobyrån: stöd till den som utsatts för eller har utsatts för våld i nära relationer
  • Gåvomottagningen:
  • Mikaelsgården: Dagverksamhet som ger stöd till människor som lever i hemlöshet, ofta i kombination med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. I den angränsande Mikaelskyrkan firas Soppmässan.
  • Matcentralen: Nästan hälften av alla Stadsmissionen möter, lever i ekonomisk utsatthet. Vad finns då för stöd att få? På matcentralen kan personer i ekonomisk utsatthet prenumerera på matkassen och hämta ut en sådan en gång i veckan.
  • Secondhand butiken: återbruk, samtidigt som arbetsträning erbjuds som skapar förutsättningar för människor utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka till arbetslivet.

På eftermiddagen blir det en fika-paus vid 15-tiden

  • Nattöppen kyrka i Helga trefaldighet

Mitt i nattbruset i Uppsala står Helga Trefaldighets kyrka öppen fredagskvällar som en rastplats för alla som vill träffa andra, ta en fika, kanske musicera en stund eller hitta någon att prata med.

Vi möter ansvariga diakoner och ideella som berättar om varför verksamheten kom till, hur verksamheten är uppbyggd och hur den utvecklats genom året, vilka lärdomar man gjort.

Varmt välkomna att anmäla er!

Kontaktperson: Sanna Lindström, sanna.lindstrom@svenskakyrkan.se 

Sista anmälningsdag 26 februari 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

Lördag 13 mars Kl. 10.00-13.00 DIGITAL MSS-dag med Per Harling (1 MSS-dag)

Denna dag har vi psalmerna i fokus. Vi får möjlighet att fördjupa kunskaperna kring psalmernas historia, traditioner, enskilda författare, musikaliska perspektiv, med mera. Med oss under dagen har vi Per Harling, präst, musiker och psalmförfattare. Han har genom åren arbetat både nationellt och internationellt med just psalm och psalmsång som fokus. Vi ser fram emot en dag med både mycket sång och nya kunskaper kring denna vår stora skatt, psalmboken och psalmsången!

Dagen är förlagd i Tunabergskyrkan, Uppsala, och inleds 9:30  med Kaffe. Dagen avslutas med Mässa 15:00

Kontaktperson: Mats Stenlund mats.stenlund@svenskakyrkan.se 

OBS! Max 30 personer

Sista anmälningsdag 26 februari 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

23-25 april MSS - Hur är vi kyrka för alla? (3 MSS-dagar)

Plats: Digitalt

Innan vi ses på lördagen ska du ha sett filmen Catwalk med Glada Hudik teatern. Reflektionsfrågor kommer någon vecka innan MSS-helgen https://www.svtplay.se/video/29493964/catwalk-fran-glada-hudik-till-new-york 

Lördag 24/4
9.30-12.00 Hur får vi andra att växa? Hur kan vi vara kyrka för alla
Julia Carlbäcker från Sensus föreläser
13.00-14.00 Matilda Oldeberg, präst Gamla Uppsala församling
14.15-15.45 Sanna Moberg Konsulent för mångfalds- och tillgänglighetsfrågor, Uppsala stift. Berättar om sitt arbete med mångfalds- och tillgänglighetsfrågor
16.00-17.00 Delande utifrån det vi sett och hört

Söndag 25/4
9.00-10.30 Gudstjänstverkstad - arbeta i grupper med att skapa en funkisgudstjänst – upplägg och input
10.30-11.30 Gudstjänst
11.45-13.00 Reflektion och delande

Kontaktperson: Camilla Zacco, camilla.zacco@svenskakyrkan.se 

Sista anmälningsdag 2 april 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

NYTT DATUM!
30 MAJ KL 10.00-16.00   MSS - DOMKYRKAN OCH KONSTEN (1 MSS-DAG)

Denna dag får vi möjlighet att lära känna Uppsala domkyrka och all den rika konst som finns där. Med som guide är Kristin Windolf, präst och kulturansvarig i Uppsala Domkyrka.

Dagen inleds 10:00, med kaffe på Katedralkaféet, vid Domkyrkan.

Övriga hållpunkter är:
11:00 Högmässa
12.30 Visning 1
13.30 Lunch
14.30 Visning 2, fördjupad med Kristin som berättar om kulturarbetet
(15.30 ev. musiker berättar om musikverksamheten)

Kontaktperson: Mats Stenlund mats.stenlund@svenskakyrkan.se 

OBS! Maxantal 15 personer

Sista anmälningsdag 15 maj 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]

 

11-13 juni MSS – Retreat (3 MSS-dagar) 

Dagarna är inställda pga restriktionerna gällande covid-19.

 

NYTT DATUM!
10-12 SEPTEMBER MSS - MED FOKUS PÅ DEN SAMISKA KULTUREN (3 MSS-DAGAR)

Denna MSS-helg kommer vi att ha den Samiska kulturen i fokus. Samiskan är ett av de minoritetsspråk som finns i Svenska kyrkan och nyligen har Kyrkohandboken kommit ut på både Nord – syd och Lule-samiska. Relationen mellan samerna och Svenska kyrkan har en lång historia – från övergången till kristen tro, via samhälleligt och kyrkligt förtryck till en kyrka som i dag vill medverka till att samer upprättas och samisk kultur och samiska språk synliggörs och brukas. Att som stiftsmedarbetare bekanta sig med denna en av våra äldsta kulturer är naturligtvis värdefullt. I Uppsala stift finns en stor grupp samer och möjligheten att både fördjupa och utveckla arbetet kring denna grupp är viktigt.

Vi förlägger denna helg i Funäsdalen, där vi kommer att ha Bo Lundmark som både guide och föreläsare. Bo Lundmark är präst, poet, författare och har parallellt med sin prästtjänst både skrivit och forskat i detta ämne. Prästvigdes 1968 och har hela sitt yrkesliv varit känd som ”Sameprästen”.

10 september avfärd 07:00 från Uppsala. Vi räknar med att vara hemma sent söndag kväll, 12 september.

Kontaktperson: Mats Stenlund, mats.stenlund@svenskakyrkan.se 

Max antal: 18 personer

Sista anmälningsdag 20 augusti 2021. [ANMÄLNINGSLÄNK]