Stiftsprojekt

Precis som församlingar kan söka medel så kan även stiften göra det.

Diagram för fuktmätning.
Diagram för fuktmätning

Stiftsprojekt skall vara av strategisk karaktär för det egna stiftet och dess pastorat och församlingar. Projekt kan även ske i sammarbete med en församling eller med andra stift.

Pågående projekt:
Just nu har vi inga pågående projekt.

Projektrapporter (pdf)
Fuktstyrning i kyrkor - en studie av inomhusklimat i sju sporadiskt använda kyrkor i Lagunda församling 171013

Utvärdering av genomförda restaureringsarbeten på och i kyrkor i Uppsala stift
Fiskekapell efter Gästrike- Hälsingekusten

 

Litteraturtips
UPPSALA STIFT- Historiska perspektiv
Gunnar Granberg 2006, VERBUM
ISBN 91-526-3119-2