SKUT-rådet kallar till årsmöte

Styrelsen för Uppsala stiftsråd för Svenska kyrkan i utlandet 2022-2026 kallar alla valda ombud för Svenska kyrkan i Uppsala stift till ordinarie årsmöte lördagen den 6 maj 2023 i Sunnerstakyrkan i Uppsala.

Uppsala stiftsråd för Svenska kyrkan i utlandet 2022-2026

Kallelse Årsmöte 2023

Styrelsen för SKUT-rådet i Uppsala stift kallar alla valda ombud för Svenska kyrkan i Uppsala stift till ordinarie årsmöte lördagen den 6 maj 2023 i Sunnerstakyrkan i Uppsala.  UL-buss 8 från Uppsala C kl 11.08, läge B3 – 11.33.

Program

11.15 Mingel, kaffe

11.45 Mässa Eva Sundelin Isaksson, Vice ordförande

Lunch

13.15 Årsmöte: Aktuellt från SKUT, Håkan Nilsson, Ordförande. Svenska kyrkan i Schweiz, Håkan Nilsson, Ordförande.

15.00 Slut

Anmälan med angivande av eventuell kostrestriktion senast den 1 maj till: ernsthakan.nilsson@gmail.com

SKUT-rådet bjuder på lunch. Resekostnader ersätts av sändande församling/pastorat