Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samverkan

I Svenska kyrkan förekommer flera former av samverkan. Hållbar strukturell indelning, administrativ samverkan, samverkan kring IT, telefoni, ekonomi och lön samt fastighetsfrågor är några exempel.

Syftet med utökad samverkan är att genom effektiv resursanvändning ta ett framtidsansvar för att skapa goda förutsättningar för att den grundläggande uppgiften kan utföras på lokal nivå. Genom stiftsorganisationens insatser skapas förutsättningar för utökad samverkan mellan församlingar, pastorat och stift.

Arbetet sker i tre delprocesser.

Samverkan kommunikation vars aktiviteter ska bidra till att pastorat och församlingar kan nyttja gemensamma nationella resurser för information och kommunikation samt effektivt använda gemensamma kommunikationsverktyg för att kommunicera tro och liv på ett tydligt och samordnat sätt.

Lämplig indelning i församlingar och pastorat vars aktiviteter syftar till att genom samtal, fortbildning och/eller konsultation bidra till lämplig indelning där de pastorala, ekonomiska, organisatoriska och demokratiska perspektiven är hållbara.

Samverkan system vars aktiviteter syftar till att församlingar och pastorat har tekniska förutsättningar att samverka inom administration, IT/telefoni och fastighetsfrågor.

Servicebyrå i Uppsala stift

Servicebyråns uppgift är att vara en redovisningsbyrå som ger relevant stöd till församlingar/pastorat i frågor gällande ekonomi och lön.