Ruotsinsuomalainen työ/Sverigefinskt arbete

Ruotsinsuomalaiset ovat suurin kielivähemmistön Ruotsin kirkon. Sverigefinländare utgör den största språkliga minoriteten i Svenska kyrkan.  

Sverigefinskt arbete
Foto: Kristiina Ruuti

Noin 700 000 ihmisellä Ruotsissa on suomalainen tausta. Suomen kieltä on käytetty jo 1500 luvulta lähtien jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Yksi Upsalan hiippakunnan tehtävistä on edistää suomenkielistä seurakuntatyötä hiippakunnan seurakunnissa. 

Ungefär 708 939 personer i Sverige har finländsk bakgrund. Sedan 1500-talet har det finska språket använts för predikan, dop och vigsel i Svenska kyrkan. Ett av Uppsala stifts uppgifter är att främja finskspråkigt församlingsarbete i kyrkorna i stiftet.

Ruotsin kirkko käsikirja/Svenska kyrkohandboken

Tilaus/Beställ från Verbum förlag
 

Ruotsin kirkon virsikirja/Psalmboken

Tilaus/Beställ från Verbum förlag 

Uusi ehdotus vuodesta 2012/Nytt förslag till Kyrkohandbok på finska från 2012

Lataa otteita/Ladda ner förslaget (PDF)

Lue lisää /Läs mer på svenskakyrkan.se

Yhteyshenkilö/Kontaktperson

Mikko Peltola

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning, Stiftskonsulent för sverigefinskt församlingsarbete, Stiftsadjunkt

Mer om Mikko Peltola

Stiftsadjunkt