Foto: Emelie Petersson /Uppsala stift

Presidiekonferens 2023: Kyrklig beredskap

Stiftsorganisationen bjuder in kyrkoherde och kyrkorådsordförande i Uppsala stifts församlingar till presidiekonferens. Presidiekonferensen är en möjlighet för församlingar och stiftsorganisationen att mötas och samtala kring viktiga och aktuella ämnen för kyrkan.

Om konferensen

Temat för presidiekonferensen 2023 är kyrklig beredskap. Kyrklig beredskap handlar om förmågan att vara kyrka i kristid, ett ämne som just nu är relevant för samhället och oss i kyrkan. Precis som tidigare år så är förhoppningen att alla församlingar har representation på plats för att ta del av information och bidra in i de samtal som sker under konferensen.

Målgrupp

Kyrkoherdar och kyrkorådsordförande i Uppsala stift.

Tid och plats

Onsdag den 1 mars i Bollnäs

Lördag den 4 mars i Uppsala, Stiftets hus 

Tid: 10.00-16.00, Kaffe serveras 9.30-10.00

 

Preliminärt program

09.30 – 10.00 Kaffe

10.00 Inledning och morgonbön med biskop Karin

10.20 – 12.00 Lägesbild och församlingens beredskap - föreläsningar och frågestunder.

12-13 Lunch

13.00-16.00 Församlingens beredskap – föreläsningar och gruppsamtal inkl. fika

 

Anmälan

Anmäl dig via e-post till Mats.Lagergren@svenskakyrkan.se 

Ange vilka som kommer delta från din församling och vid vilket tillfälle du vill delta.

Sista anmälningsdag: 15 februari

 

Kontakt och mer information

Mats Lagergren
kanslisekreterare
mats.lagergren@svenskakyrkan.se