Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Sök praktikantplats för 2017

Ansök om att bli praktikant i Zimbabwe senast 15 mars 2017.


Elina Nilsson och Nathalie Hellström, Uppsala stifts Zimbabwepraktikanter 2016 Bild: Mona Keränen

Placering

Uppsala stift har sedan drygt 15 år en vänrelation med den lutherska kyrkan i Zimbabwe, Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe (ELCZ). Placeringen kommer att bli i en lokal församling, sannolikt i eget, enkelt boende.

Praktikens syfte

 • att du ska få kunskaper, erfarenheter och minnen för livet.
 • att du ska bidra till att stiftets relation med ELCZ fördjupas.
 • att dina nya kunskaper blir till nytta för Svenska kyrkan och Uppsala stift.
 • att öka ditt intresse för kyrkorelationer, internationellt arbete och globala frågor.
 • att den lutherska kyrkan i Zimbabwe får nya perspektiv genom dig.

 Tidsramar

Utresa sker under andra halvan av augusti och hemkomst fyra månader senare.

Till de fyra månaderna i Zimbabwe kommer sammanlagt en månad i Sverige för förberedelser och återrapportering. Introduktion och förberedelser sker i augusti. För återkoppling och utvärdering planeras tio dagar in under första halvåret 2018.

I återkopplingen ingår att genomföra/medverka i ett antal informationsträffar i stiftet. 

Handledning

Sannolikt blir prästen i den mottagande församlingen din handledare på plats.

Finansiering och ersättning

Praktiken finansieras med hjälp av bidrag från SIDA.

För de fyra månaderna i Zimbabwe utgår ersättning till praktikanterna för kost och logi. För tiden i Sverige ges ersättning för resekostnader. Därtill ges fickpengar, totalt 12 000 kr, i form av skattepliktigt bidrag för hela perioden .

Du som vill bli praktikant ska vara

 • väl förankrad i en församling i Svenska kyrkan och i kyrkans tro. Du kommer som praktikant att uppfattas som representant för Svenska kyrkan
 • trygg och frimodig
 • beredd att bo och leva under enkla förhållanden
 • ha god kunskap i muntlig engelska
 • tillgänglig under hela utlandsperioden från slutet av augusti till slutet av december, fyra månaders sammanhängande utlandstjänst, samt
 • tillgänglig för förberedelser och återkoppling enligt ovan.
 • drogfri
 • 20 – 30 år.

Du får inte

samtidigt vara registrerad på en kurs på universitetet eller ha studiemedel från CSN (men att ha studieuppehåll är förstås helt okej).

Ladda ner folder "Praktikant Zimbabwe 2017"

ansökan praktikantplats

Ansökningsformuläret fylls i här

Skicka din ansökan till Uppsala stift senast den 15 mars 2017.

Kontaktpersoner på Uppsala stift

Mona Keränen

Mona Keränen

Uppsala stift

Kontaktpersoner, Zimbabwe, Internationella kommittén (sekreterare)

Direkt: 018-68 07 80