Foto: Magnus Aronson

Pingstreträtt för världens liv

Biskop Karin Johannesson, Svenska kyrkan och kardinal Anders Arborelius, Katolska kyrkan i Sverige, bjuder åter in till stilla dagar med start på Pingstafton.

Förra pingsten erbjöd de ett gemensamt, digitalt, rum för stillhet och eftertanke i en tid av oro för den nya pandemin. Nu, ett år senare, är behovet av tröst, hopp och gemenskap kanske ännu större. Därför möts de igen och de digitala stilla dagarna bygger den här gången på samtal och dialog mellan dem utifrån temat ”Pingstreträtt för världens liv”.

Läs mer på andligboning.se