Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Utbildning och kompetensutveckling är viktigt att främja i församlingarna. Stiftsgården
  Undersvik ska utvecklas till en andlig och utvecklande mötesplats, där tro och liv kan växa, en plats för ungdomars, ideellas och personalens utveckling.
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod? 

  Vi vill avvakta fler sammanläggningar av församlingar innan vi sett hur resultatet av utvärderingen av tidigare sammanläggningar ser ut. Vår grundinställning är att ingen församling ska läggas samman med en annan mot församlingens vilja.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga? 

  Svenska kyrkans viktigaste fråga återspeglas tydligt i POSK:s vision: Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.