Öppen kyrka (ÖKA)

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    Under pandemin har behovet av ett levande gudstjänstliv som mötesplats efterfrågats av många. Låt kyrkans sociala diakonala arbete ta mer plats
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

    Undersvik ska snarast återöppnas för konfirmander och ungdomar
  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

    Minska vårt ekologiska fotavtryck